Днес настъпва астрономическото лято

BASF

лятоДнес, 21 юни, в 13:07 часа настъпва астрономическото лято. Денят ще е най-дългият в годината и ще продължи 15 часа, 19 минути и 33 секунди. Снес, когато е лятното слънцестоене,  Земята е отдалечена на 153 029 029 км от Слънцето. Разстоянието ще продължи да нараства до момента на преминаването на планетата през афелия – най-отдалечената от Слънцето точка на елиптичната земна орбита.

През нашето лято в Северното полукълбо Земята е максимално наклонена към Слънцето, вследствие на което слънчевото греене достига своя максимум, както и слънчевата радиация. Едва с доближаване на деня на есенното равноденствие – през месец септември за Северното и през месец март за Южното полукълбо, слънчевата радиация ще стане незначителна, ъгълът на слънчевите лъчи ще намалее и ще достига стойности като тези от деня на пролетното равноденствие.

 

Leave a Comment