Лобистки или справедлив ще бъде стратегическият план за БГ земеделието?

BASF
Марио Милушев

Марио Милушев

Браншовици се оплакаха, че земеделското министерство ги пренебрегва и критикуваха политическите решения до момента

Представители на браншови организации от земеделието, които участваха при представянето вчера на ОСП след 2020 г. изразиха притеснения пред директора на ГД „Земеделие“ в ЕК Марио Милушев дали България ще успее да изготви справедлив стратегически план за следващия програмен период.

Както е известно, всяка държава член на Европейския съюз ще трябва да изготви стратегически план за периода 2021-2027 г. Той трябва да бъде одобрен в 3-месечен срок от ЕК. Планът може да се коригира веднъж годишно. В него трябва да бъде направена оценка на потребностите, стратегия за интервенции, описание на директните плащания, интервенции за секторно развитие и развитие на селските райони, финансови планове и други. Плановете трябва да бъдат разработени с широкото обществено участие на икономически и социални партньори, организации и компетентни органи.

Мариана Милтенова

Мариана Милтенова

Мариана Милтенова, председател на Съюза на градинарите, изрази съмнение, че българският план може да бъде изработен без да се вземе под внимание мнението на браншови организации като тази, която управлява. Тя даде пример, че българската позиция за запазване на схемата за единно плащане на площ е бил взета като е пренебрегнато становището на 16 организации, които предлагат друга формула за субсидиране. Съюзът на градинарите въобще не е бил поканен да участва в обсъждането. „Смятам, че таваните е добре да ги има, но трябва да се вземат мерки за изкуственото разделяне на стопанствата“, обърна внимание Милтенова.

Отговорът на Слави Трифонов, директор в МЗХГ бе, че със сигурност стратегическият план на страната няма да бъде приет зад гърба на браншовите организации, а заедно с тях.

Преди това и Мария Степанчева, председател на организацията на биволовъдите, обяви, че таванът до 100 хил. евро по всички схеми на директните плащания, в това число и обвързаните, засяга животновъдите. Тя обясни, че големите земеделци ще получат средства по Първи стълб, но те могат да бъдат финансирани по схеми и от Втори стълб. Докато повечето животновъди не стопанисват и не притежават земеделски земи и няма да получат компенсаторни плащания по ПРСР, което ги ощетява. „Виждате какво става! Тези, които имат много земя, участват и в биологичното производство. Изядоха бюджета на биологичното и животновъдите не могат да се възползват от тази мярка“, каза Степанчева. Тя предложи обвързаната подкрепа за плодове, зеленчуци и животни да не влиза в сметките при сумирането за достигане на тавана.

От залата се чуха възмутени изказвания, че земеделската политика в България е такава, че е постигнала създаване на небалансирани полюси. От едната страна има малък брой земеделци, които владеят голяма част от земеделската земя, а с нея и голяма част от европейските субсидии. А от другата – многобройни средни и малки земеделци, за които подпомагането е недостатъчно именно заради държавните решения в земеделието.

По този повод Марио Милушев отново разясни една от графиките, които бе представил при презентацията за новата ОСП:

На нея се вижда, че в рамките на целия ЕС броят на малките (до 5 хектара) и на средните ферми (между 5 и 250 ха) е почти изравнен, а големите с повече от 250 ха (2500 дка) е 1,1%. Големите ферми владеят 27,8% от земята, средните – 67,4%, а малките 4.9%. В същото време към средните стопанства са насочени 72,1% от директните плащания, докато големите получават 22,1 на сто, а малките 5,8 процента. Вярно е, че  България тази графика ще е по-различна, отбеляза Милушев.

На въпрос каква ще бъде подкрепата за розопроизводителите, Милушев отговори, че е възможно по предложение на България тази култура да бъде включена в списъка на обвързаните с производството. по този повод той добави, че през следващия програмен период не се планира подпомагане на тютюнопроизводството.

„Ще предам в Брюксел за притесненията ви за стратегическите планове и за изкуственото разделяне на стопанствата с цел да се избегнат таваните“, обеща директорът като отбеляза, че и други държави имат подобни притеснения.

 

1 Comment

  1. бойков казва:

    Браншът и министър Порожанов обсъждат бъдещето на сектора земеделие и животновъдство.
    Срещата е насрочена за 26 юни .Ще имали представители на пчеларските организации. Тази среща е насрочена за 26 юни, добави министра и отбеляза, че освен таванът, друга много важна тема за селското стопанство в Европа е стратегически план, който всяка държава членка трябва да изработи.

Leave a Comment