За пръв път у нас и в ЕС: Чума по овце и кози в Ямболско

BASF

овцеНа 19 юни 2018 г. Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт потвърди положителни резултати за болестта „Чума по дребните преживни животни“ (PPR) в животновъдни обекти в село Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол.

Заболяването е констатирано за първи път на територията на страната и на Европейския съюз, като пробите са изпратени за потвърждение в референтната за чума по дребните преживни животни лаборатория на ЕС – CIRAD, Франция.

Заболяването не е зооноза – т.е. не е опасно за хората, но е изключително опасно за овцете и козите. Наличие на заболяването на определена територия рязко ограничава възможността за търговия с животни, както и с животинска продукция.

С цел ограничаване разпространението на болестта Българска агенция по безопасност на храните незабавно разпореди предприемане на мерки. Бе определена 3-километрова предпазна зона около огнището и 10-километрова, която ще е под наблюдение. В двете зони ще се актуализират данните за животновъдните обекти и броя на дребните преживни животни – овце и кози. Ще бъдат проучени и проследени в трите седмици преди установяването на заразата фуражът, транспортните средства и продуктите, получени от животните. Ще се вземат двойни кръвни проби от всяка ферма в зоната и ще се извършват ежеседмични клинични прегледи за чума и други заразни болести. Забранява се търговията, придвижването и транспорта на дребни преживни животни с изключение на тези предназначени за незабавно клане, което се отнася и за едри преживни животни, отглеждани в обекти заедно с овце и кози.

При установяване на нерегламентирано придвижване на дребни преживни животни на собствениците (придружителите) на животните да бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение, а животните да бъдат незабавно умъртвени.

Чумата по дребни преживни животни е разпространена в съседна Турция.

БАБХ препоръчва фермерите временно да ограничат търговията и транспортиране на животни, както и посещение на ферми. Особено важно е да се избягват пътувания до ферми в южната ни съседка или в други трети страни.

Leave a Comment