Минималната ставка на ДДС в Евросъюза става 15%

987789Съветът на Европейския съюз прие днес директива, която фиксира минимална ставка на данък добавена стойност (ДДС) в размер на 15%, съобщиха от пресслужбата на Съвета. Целта е да се предотвратят големите разлики в ставките на ДДС в различните държави, което е предпоставка за нарушаване на конкурентната среда и равнопоставеността в трансграничната търговия. Директивата е била одобрена на среща на Икономическия и финансов съвет без обсъждания.

Съветът е договорил днес и мерки за укрепване на административното сътрудничество с цел подобряване борбата с измами с ДДС.

С предложените регулации ще се подобри обменът и анализът на информация, която данъчните администрации и правоприлагащите органи на страните членки си разменят. Ще се заздрави и Eurofisc – мрежа от национални данъчни представители за обмяна на информация по измами с ДДС.

Регулациите въвеждат и нови инструменти за сътрудничество, например съвместно изготвени административни разследвания.

По данни на Европейската комисия данъчни приходи за около 150-160 млрд. евро се губят всяка година заради недостатъци на данъчната система, включително чрез измама. Само от трансграничните измами годишните загуби възлизат на 50 млрд. евро.

Конкретните мерки са насочени към най-разпространените форми на трансгранични измами: измами, при които продуктите се закупуват и препродават без плащането на ДДС; измами в търговията с използвани автомобили; и злоупотреба със схемата за безмитен внос на стоки.

 

Leave a Comment


− четири = 5