Как МЗХГ привлича в земеделието младите фермери? С пари и технологии

BASF
При втория прием по мярка 6.1 за разпределянето на 22 млн. евро са кандидатствали 1800 млади земеделци. Търсената помощ надхвърля повече от два пъти бюджета

Румен ПорожановГолям интерес на младите фермери към подмярка 6.1 отчете днес земеделският министър Румен Порожанов в отговор на въпрос от парламентарния контрол. 

При първия прием по мярка 6.1 (2015 г.) са кандидатствали 2664 земеделци на възраст под 40 г. при бюджет от 35 млн. евро. От тях са одобрени 1400 души.

При втория прием, който приключи на 14 юни т.г., заявления са подали 1800 млади фермери. Този път бюджетът е остатъчен – 22 млн. евро, а заявеният интерес е бил за 45 млн. евро. 

Министър Порожанов допълни, че младите фермери участват в безплатни курсове за обучение, консултират се безплатно от служителите в Службата за съвети в земеделието, откъдето изготвят също така безвъзмездно и проектите за участие по мярка 6.1. Министърът отчете, че консултанстаката дейност на териториалните офиси на службата е съвсем недостатъчна, защото „там работят по човек и половина“. 

Порожанов отбеляза още така и допълнителните точки, които младите фермери получават при кандидатстване по инвестиционната мярка 4.1 и по мярката за групи и организации на производители – 9, по която в момента тече прием. 

Министърът посочи, че вече е променен Законът за подпомагане на земеделските производители, в който допълнителната помощ за младите фермери в размер на 25% от ставката по СЕПП, е увеличена на 50 на сто. 

В допълнение той съобщи, че министерството работи по две големи стратегии – за биоикономиката и за цифровото земеделие. Несъмнено, отбеляза той, новите технологии ще могат по-лесно да се прилагат от младите земеделци, изрази надежда министърът. 

Румен Порожанов обърна внимание, че привличането на млади фермери ще е акцент в новата ОСП и средствата, с които отделните държави ще постигнат тази цел, ще бъдат заложени в националните стратегически планове.  

Leave a Comment