В Истанбул започна форум на ФАО за трансграничните болести по животни

BASF
Снимка: © FAO / Василий Максимов

Снимка: © FAO / Василий Максимов

Днес, 27 юни 2018 г., в Истанбул, Турция започна форум за ограничаване на трансграничните болести по животните и запазване поминъка на дребните животновъди в Централна, Южна и Западна Азия. Двудневната конференция е по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие към ООН – ФАО. Причината за провеждането й е овладяване на разпространението на болести по животни в държави, където липсва граничен контрол.

Водещи експерти в областта на ветеринарната медицина от Афганистан, Иран, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан участват в събитието. ФАО в Афганистан е домакин на тази среща като част от редица регионални мероприятия за здравето на животните, финансирани от правителството на Япония. Това е втората многостранна среща за трансграничните болести по животните в региона на Централна, Южна и Западна Азия.

ФАО и нейните партньори признават, че днес е повратна точка в борбата с трансграничните болести по животните и тази уникална многостранна среща показва сериозността на намеренията в региона по този въпрос.

„Под-регионалното бюро на ФАО за Централна Азия има удоволствието да бъде част от съвместните усилия за борба с трансграничните болести по животните“, каза Виорел Гуту, координатор на ФАО в Централна Азия и представител на организацията в Турция.

Заболявания като шап по говедата и чумата по дребните преживни животни, които засягат овцете и козите, са изключително разпространени в Централна, Южна и Западна Азия. (Отскоро чумата по дребни преживни животни е установена и в област Ямбол, където болестта за пръв път влезе в границите на ЕС – б.р.) Избухванията на тези заболявания могат да имат опустошителни последици за живота на хората и за националните икономики. Унищожаването на цели стада от малки животновъди с едър и дребен рогат добитък води до недостиг на храна и още по-голяма бедност при вече бедни семейства.

В същото време животновъдството играе решаваща роля за гарантиране на икономическия растеж на страните. Например в Пакистан делът на добитъка в брутния вътрешен продукт (БВП), приписван на селското стопанство, е 11%, главно поради производството на мляко. ФАО изчислява, че селското стопанство представлява 25% от БВП в Таджикистан и около 18% за Узбекистан. Подобряването на здравето на животните чрез подобрено управление на стадата, устойчиви технологии за хранене и прост превантивен контрол на болестите може да увеличи приноса на животновъдството към БВП и да подобри продоволствената сигурност на милиони хора.

Leave a Comment