Вредители по полските зеленчуци през юли

BASF

Автори: Проф. д-р Стойка Машева (smasheva@abv.bg), Доц. д-р Винелина Янкова (vinelina@abv.bg), Гл. ас. д-р Дима Маркова (dimamarkova@abv.bg)

ИЗК „Марица”-Пловдив

БОЛЕСТИ
При домати, пипер, картофи

Картофена мана (Phytophthora infestans)

картофена мана при доматиИзключително вредоносна гъбна болест. Действа върху всички надземни части на доматените растения. Започва от най-старите листа, по които се появяват воднисти петна с неправилна форма, покрити от долната страна с рехав белезникав налеп. По-късно те покафеняват и изсъхват. При силно нападение цялата листна маса загива. Петната по листните и плодните дръжки са сухи, тъмнокафяви, а по стъблото – едри и воднисти и го обхващат изцяло. По плодовете петната са кафяви, грапави, с характерна  лъчиста структура и бързо нарастват в диаметър. При висока въздушна влажност по тях се появява  рехаво белезникаво спороношение. Обикновено се нападат зелените плодове.

При картофите първите признаци са по-тъмно оцветени маслени петна по върха или периферията на най-долните листа. Те бързо нарастват  и прегарят. Във влажно време от долната страна на листата, точно до здравата тъкан се появява слаб налеп от спороношението на гъбата. Петната по стъблата са сиво-кафяви. Чрез стъблата гъбата преминава към клубените.

Мерки за контрол: При наличие на „критични периоди” да започнат третирания с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: АКРОБАТ Р – 0,25%; АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; ОРВЕГО – 70 мл/дка; АЛФИЛ ДУПЛО – 90-400 г/дка; АНТРАКОЛ 70 ВГ – 0,15%; АРМЕТИЛ М – 250 АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; БАНКО 500 – 200 мл/дка; ВАЛБОН – 180-200 г/дка; ВЕРИТА ВГ- 150 г/дка; ВИНКЕР ВГ – 200 г/дка; ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р – 400-450 г/дка; ВИТРА 50 ВП – 150 г/дка; ДИМИКС 50 СК – 30-36 мл/дка (прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб); ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 200 г/дка; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; ИНФИНИТО СК 120-160 мл/дка; КАРИАЛ СТАР – 60 мл/дка; КАТАНГА МАН – 300-500 г/дка; КОНСЕНТО СК – 200 мл/дка; КОРСЕЙТ МДФ – 0,25%; КОРСЕЙТ Р ДФ – 250 Г/ДКА; КОРСЕЙТ Р ДФ БИАНКО – 250 г/дка; КОРСЕЙТ Р ВП – 250 г/дка; КОРСЕЙТ МАКС ВП – 150 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; КУПЕРТИН М – 400 г/дка; КУПРОКСАТ ФЛ – 300 мл/дка; ЛИЕТО – 40-45 г/дка; МАНКОЗЕБ 80 ВП – АГРИЯ – 0,25% (картофи); МАНКОЦЕБ 80 ВП – 250 г/дка; МАНФИЛ 80 ВП – 200 г/дка (картофи); МАНФИЛ 75 ВГ – 210 г/дка; МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП – 250 г/дка; МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ – 185 г/дка; МОКСИМАТ 505 ВГ – 240-300 г/дка; МОКСИМАТ 505 ВП – 240-300 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ – 210 г/дка; ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ – 500 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 0,2%; ПРОКСАНИЛ – 200-250 мл/дка; РАНМАН ТУИН ПАК – 20 мл/дка + 15 мл Активатор; РЕВУС 250 СК – 0,05%; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 250 г/дка; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; СИМБАЛ  45 ВГ – 25 г/дка; СИНСТАР 70-80 мл/дка; СФИНКС ЕКСТРА /ВИНОСТАР – 180 г/дка; ТРИОМАКС 45 ВП – 250 г/дка; ФОЛПАН 80 ВДГ – 150 г/дка;   ФУНГУРАН ОН  50 ВП – 150 г/дка; ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП /ШАМП ВП – 150 г/дка.

Кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp. solani)

И тук при доматите болестта започва от най-долните листа. По тях се появяват дребни воднисти петна с размери до 5-7 mm в диаметър, които по-късно изсъхват, стават тъмно-кафяви, до черни с концентрична структура, сливат се и листът прегаря. Петната по стъблото, листните и цветните дръжки са подобни, с характерната концентрична структура. Те могат да обхванат изцяло нападнатите части и да причинят изсъхването им над мястото на поражението. Петната по плодовете започват от дръжчената ямичка и също имат концентрична структура. Вредителят намалява добивите, когато обхване цветните дръжки, и предизвика окапване на цветовете. При висока относителна влажност на въздуха засегнатите участъци се покриват с черен налеп от спороношението на гъбата.

При картофите патогенът вреди предимно по листата и стъблата, като признаците са подобни  на тези при доматите. При благоприятни условия може да достигне и до клубените. Повредите по пипера са подобни на описаните при домати и картофи.

Мерки за контрол: Предпазни третирания с ПРЗ при наличие на благоприятни условия за развитието на патогена.

Разрешени продукти за растителна защита: АНТРАКОЛ 70 ВГ – 0,15%;  АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р – 400-450 г/дка; ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 200 г/дка; ДИФКОР 250 СК – 50 мл/дка; КАРИАЛ СТАР – 60 мл/дка; КОНСЕНТО СК – 200 мл/дка; КОРСЕЙТ МДФ – 0,25%; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; КУПЕРТИН М – 400 г/дка; ОРТИВА ТОП СК – 100 мл/дка; ПЕНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ – 210 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 0,2%; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 250 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; СИНСТАР 70-80 мл/дка; СКОР 250 ЕК – 40 мл/дка; ФОЛПАН 80 ВДГ – 150 г/дка;  ЦИДЕЛИ ТОП – 100 мл/дка.

Фитофторно гниене по домати (Phytophthora nicotianae var.parasitica)

По плодовете, които са в контакт с почвата, се появяват големи, сивокафяви петна с тъмни кръгове, изписани в тях. Това е най-характерната повреда, известна като „еленово око”. От долните китки заразата се прехвърля върху по-горните.

Мерки за контрол: Да не се допуска преовлажняване на почвената повърхност, където се допират доматите. Напръскване на почвената повърхност с медсъдържащ ПРЗ преди полягане на растенията върху почвата.

Разрешени продукти за растителна защита: Всички медсъдържащи ПРЗ, регистрирани срещу картофената мана.

Мана по пипер (Phytophthora capsici)

При полетата с пипер се появяват единични растения или групички, които увяхват и скоро загиват. По тях се установява загниване на кореновата система и тъмно хлътнало петно в областта на кореновата шийка. Обикновено такива растения се наблюдават в ниските места, които се заливат от поливните води. Оттам заразата обхваща цялото поле. При обилни валежи през този период се наблюдава нападение и по надземните части на растенията. В основата на разклоненията се наблюдават петна от загинала тъкан, които ги обхващат като пръстен и частта от растението над петното изсъхва. При плодовете патогенът прониква през плодната дръжка, достига до перикарпа и причинява изгниването му.  От нападнатите чушки остава само кожицата и те имат пергаментоподобен вид.

Мерки за контрол: Подравняване на площите; въвеждане на 3-4 годишно сеитбообръщение; отглеждане на пипера на висока равна леха; да не се използва поливна вода от заразени водоизточници; при поява на първи болни растения местата да се изгарят чрез поливане с 2%-ов разтвор от амониева селитра или меден сулфат. Третиране на посевите с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ 500 г/дка; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ 0,25%.

Столбур (Phytoplasma)

Връхните листа при доматите избледняват, деформират се и се оцветяват антоцианово. По- късно те се редуцират до 1-2 см в диаметър. Цветовете на такива растения са едри, със силно развити чашелистчета и малки венчелистчета. Най-често те не образуват плодове, а формираните преди това са по-светли, по-твърди, безвкусни и нямат пазарна стойност.

Първите признаци по пипера и патладжана се появяват по връхните листа на растенията. Те са хлоротични, ладиевидни, щръкнали нагоре, твърди и при смачкване хрущят. Корените на заразените растения некротират и в по-късна фаза те увяхват. При ранни заразявания целите растения стават хлоротични, личат отдалече в посевите. Голяма част от тях изсъхват до края на вегетацията.

Патогенът се пренася от цикадата Hyalesthes obsoletus. Тя презимува като ларва в корените на поветицата и други многогодишни плевели. Възрастните се появяват  през юни, смучат сок от заразените плевели и пренасят инфекцията върху културните растения. Инкубационният период е около месец.

Мерки за контрол: Системна борба с преносителя – цикадата (виж по-долу – б.р.).

Бактерийни струпясвания по домати и пипер (Pseudomonas syringae pv. tomatoXanthomonas vesicatoria, X. gardneri )

По листата, стъблата, листните и цветните дръжки на доматите се появяват малки черни петънца с хлоротичен ореол около тях. При силно нападение листът прегаря и загива. По плодовете петната отначало са воднисти, а по-късно стават черни, леко издигнати, наподобяват струпейчета (бактерийно струпясване). При бактерийния пригор отначало петната са малки, воднисти, кръгли или с неправилна форма. От горната страна са леко хлътнали. При силно нападение листата загиват. При нападение по цветните дръжки цветовете окапват. По плодовете петната са малки, воднисти с по-светла ивица около тях. По-късно те стават кафяви до черни и епидермисът им се разкъсва. Плодовете нямат пазарен вид, а патогенът може да достигне до семената и да ги зарази повърхностно. Бактерията се запазва в семенната обвивка, в растителни остатъци и в почвата. Пренася се с водните капки при интензивни дъждове.

При пипера петната по листата са кръгли, воднисти и бързо некротират. Силно нападнатите листа пожълтяват и опадват. Петната по плодовете са кафяви, леко изпъкнали, подобни на брадавици, а по стъблата могат да се развият дълги тесни лезии.

Мерки за контрол: Засаждане на здрав разсад. Третиране с ПРЗ при наличие на благоприятни условия.

Разрешени продукти за растителна защита: БОРДО МИКС 20 ВП – 375-500 г/дка; КУПРОКСАТ ФЛ – 0,3%; ФУНГУРАН ОН  50 ВП – 0,3%. 

При краставици, дини, пъпеши

Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

Започва с жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата, по горната страна на листата. Във влажно време те са воднисти, а долната им повърхност се покрива с рехав сивовиолетов налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната  нарастват, сливат се и целият лист прегаря. Първите петна обикновено се появяват по най-долните листа, но за кратко време могат да обхванат цялото растение.

Мерки за контрол: Редовно обследване на посевите. Профилактични третирания с ПРЗ при наличие на благоприятни условия.

Разрешени продукти за растителна защита: АЛИЕТ ФЛАШ – 03%; БОРДО МИКС 20 ВП  – 375-500 г/дка; ВЕРИТА ВГ – 0,15%; ГАЛБЕН 8 М 65 – 0,25%; ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 – 200 г/дка; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; ИНФИНИТО СК – 120-160 мл/дка; КОРСЕЙТ М ДФ – 0,3%; КОРСЕЙТ Р ДФ – 0,25%; КОСАЙД 2000 ВГ – 100-155 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; МАНКОЦЕБ 80 ВП – 0,25%; МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ – 150-185 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 180-200 г/дка;  РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 0,25%; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ТИМОРЕКС 66 ЕК – 0,5%; ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП /ШАМП ВП – 0,15%.

Ъгловати петна (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

Първите признаци се появяват като малки воднисти, жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата. Във влажно време по долната им повърхност се появяват дребни мътни капчици от бактериен ексудат. По-късно той засъхва като бяла ципа върху петната. След нарастването им центърът прегаря и опадва. По листата остават ъгловати, перфорирани петна.

Болестта напада и плодовете. По тях се образуват дребни воднисти петна с неправилна форма, покрити с мътен бактериен ексудат. При узряване им, повредите проникват дълбоко в тъканите и достигат до семената, като ги заразяват. Запазва се в растителни остатъци в почвата, в семената. Разнася се с дъждовни капки.

Мерки за контрол: Редовно обследване на посевите. Профилактични третирания с ПРЗ при наличие на благоприятни условия за развитие на патогена.

Разрешени продукти за растителна защита: БОРДО МИКС 20 ВП – 375-500 г/дка; КУПРОКСАТ ФЛ – 0,3%; ФУНГУРАН ОН  50 ВП – 0,3%.

Мана по зеле (Peronospora parasitica)

Болестта вреди по-силно по разсада за ранно производство и по късните посеви. Особено опасна е за семепроизводството. Първите признаци са поява на хлътнали петна по листата, които от долната страна са покрити с белезникав до пепелявосив налеп с множество спори. По-късно налепът изчезва, а петната прегарят. При възрастните растения най-напред се нападат външните листа на зелките. В семепроизводните посеви патогенът напада както вегетативните части, така и цветоносите, плодните дръжки и бобовете, откъдето преминава върху семената и ги заразява.

Мерки за контрол: Редовно да се обследват разсадите и посевите за ранно откриване на първите признаци. При разсадите се провеждат профилактични третирания с ПРЗ, при ранните посеви едно третиране е достатъчно след поява на първите петна. В семенните посеви борбата трябва да се води по-интензивно.

Поради наличие на восъчен налеп по зелевите листа, към работните разтвори да се прибавя прилепител!

Разрешени продукти за растителна защита: БОРДО МИКС 50 ВП – 375-500 г/дка; ИНФИНИТО СК – 160 мл/дка; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка.

НЕПРИЯТЕЛИ
При домати, пипер, патладжан
  • Цикада (Hyalesthes obsoletus)

Зимува като ларва в корените на поветицата. През втората половина на юни тя мигрира и напада други растения. Насекомото смуче сок от листата на нападнатите растения. На мястото на убождането се вижда малко светло петно, което често остава незабелязано. Пряката повреда няма голямо икономическо значение. Опасно е пренасянето на микоплазмената болест столбур. Веднъж заразена, цикадката може да разпространява болестта до края на живота си. Признаците на болестта столбур се проявяват след 30-35 дни от момента на инфектирането.

Мерки за контрол: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: МОСПИЛАН 20 СП 25 г/дка, ЕФОРИЯ 045 ЗК 125 мл/дка

  • Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)

Вредят гъсениците, които нагризват листата, бутоните и цветовете, в по-късен стадии засягат зелените плодове, вгризват се в тях и се хранят със съдържанието им. Третирането срещу нощенката е ефикасно, когато е насочено срещу младите гъсеници от втора до трета възраст. За да се покрие генерацията е необходимо да се извършат две третирания през интервал 8-10 дни, според метеорологичните условия и последействието на инсектицида.

Мерки за контрол: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: КОРАГЕН 20 мл/дка; АВАНТ 150 ЕК 25 мл/дка; алтакор ВГ 8-12 г/дка; АМПЛИГО 150 ЗК 40 мл/дка; АФЪРМ 095 СГ 150 г/дка; НУРЕЛЕ Д 80 мл/дка и др. При биологичното производство на зеленчукови култури могат да се използват Рапакс (Bacillus thuringensis subsp. kurstaki, щам ЕG 2348) в доза 100-200 мл/дка регистриран за домати, пипер и патладжан, Синейс 480 СК (Спинозад) 12,5-30 мл/дка.

  • Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

Мерки за контрол: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: Използване на продуктите за растителна защита посочени при оранжерийно производство на домати.

При зеле
  • Зелеви бълхи (Phyllotreta sp.)

Повреди нанасят възрастните и ларвите. Предпочитат по-младите растения. Възрастните изгризват горния епидермис и паренхима. При нарастване на тъканите листът се надупчва и разкъсва. Повредените листа изсъхват и окапват. Растенията изостават в развитието си, дават ниски добиви и загиват. Ларвите при повечето видове се хранят с главния корен, като правят надлъжен канал по кората или канал около кореновата шийка.

Мерки за контрол: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: При поява и установяване на повреди, cpeщy бръмбарите може да се извърши третиране с продуктите: Би 58 100 мл/дка; децис 2,5 ЕК 50-70 мл/дка; вазтак нов 100 ЕК 0,03%.

  • Зелева нощенка (Mamestra (Baratra) brassicae). Гъсениците правят нагризвания по листата и зелките. След излюпването живеят по долната страна на листата, по-късно изгризват листата без дебелите нерви и навлизат в зелката. Повредените зелки имат неприятна миризма.

Мерки за контрол: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: Авант 150 ЕК 17 мл/дка; Алтакор ВГ 8-10 г/дка; Дурсбан 4 ЕК 100 мл/дка; Конфидор енерджи 80 мл/дка; Ранер 240 СК 40 мл/дка; АМПЛИГО 150 ЗК 40 мл/дка; Суперсект мега 25 мл/дка; Суми алфа 5 ЕК 25 мл/дка; Нексид 015 КС 40 мл/дка; Карате зеон 15 мл/дка; Фюри 10 ЕК 10 мл/дка; Децис 2,5 ЕК 50-70 мл/дка; Дипел 2 Х 100 г/дка.

  • Бели зелеви пеперуди (Pieris sp.)Младите гъсеници живеят заедно до втора възраст. Нагризват листата без да засягат горния епидермис. Възрастните гъсеници изгризват листата изцяло, заедно с тънките нерви, скелетират ги, като оставят само дебелите нерви.

Мерки за контрол: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: Използване на продуктите за растителна защита посочени при зелевата нощенка.

  • Зелев молец (Plutella maculipennis). Повреди нанасят гъсениците. Те се вгризват под епидермиса и минират листата. При зелевия разсад изгризват вегетационния връх. Възрастните гъсеници повреждат външните и вътрешни листа на зелката и впоследствие главите остават дребни, с неправилна форма.

Мерки за контрол: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: Ранер 240 СК 40 мл/дка; Суми алфа 5 ЕК 25 мл/дка; Алтакор ВГ 8-10 г/дка; АМПЛИГО 150 ЗК 40 мл/дка.

Поради наличие на восъчен налеп по зелевите листа, към работните разтвори да се прибавя прилепител

При картофи
  • Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata). Вредят възрастните и ларвите, като се хранят с листата на картофите. Първоначално ларвите се хранят около мястото на излюпване, като изгризват долния епидермис на паренхима. При силно нападение картофите се обезлистват напълно и добивите от тях се понижават. Най-опасни са повредите, причинени по време на цъфтеж и клубенообразуване.

Мерки за контрол: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: АКТАРА 25 ВГ – 6 г/дка; АЛВЕРДЕ 240 СК – 20 мл/дка; БИСКАЯ 240 ОД – 20 мл/дка; ВАЗТАК НОВ 100 ЕК – 10 мл/дка; ДАНТОП 50 ВГ – 4-6 г/дка; КАЛИПСО 480 СК – 10 мл/дка; КОРАГЕН 20 СК – 6 мл/дка; МОСПИЛАН 20 СП – 6 г/дка; НЕКСИД 015 КС – 30 мл/дка; НУРЕЛЕ Д – 80 мл/дка и ФЮРИ 10 ЕК – 10 мл/дка.

  • Картофен молец (Phthorimea operculella)Опасен неприятел, който напада листата, стъблата и клубените на растенията. Освен по картофите той нанася повреди и по доматите, патладжана и някои плевелни растения. По клубените на картофите издълбава ходове под епидермиса. Обвивката над повредата изсъхва и хлътва. Гъсениците издълбават и зигзаговидни ходове в клубените с различна дълбочина, изпълнени с екскременти. По листата се вгризват близо до централния нерв и ги минират. Силно нападнатите листа увяхват и изсъхват. Гъсениците напускат така повредените листа и навлизат в стъблото, издълбават ходове насочени надолу.

Мерки за контрол: Редовни обследвания на площите. Третиранията с инсектициди срещу колорадския бръмбар са ефикасни и срещу възрастните на картофения молец.

Разрешени продукти за растителна защита: КОРАГЕН 20 СК 12.5-17.5 мл/дка.

Leave a Comment