ЕВН обяви новите тарифи за ток и топлоенергия

От 1 юли дневната тарифа за електрическа енергия на ЕВН България е 0,21596 лв. (с ДДС) / кВтч (плюс 1,82%) при досегашната цена от 0,21210 лв. (с ДДС)/ кВтч, съобщиха от компанията. Нощна тарифа също е увеличена с 1,82% и е 0,12271 лв. (с ДДС)/ кВтч при 0,12052 лв. (с ДДС)/ кВтч до 30 юни.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2018 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2018 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане. ЕВН

Еднокомпонентната пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за клиентите на ЕВН Топлофикация в Пловдив от 1 юли 2018 г. e 83,69 лв. без ДДС за един мегаватчас. Това е увеличение с 0,94% спрямо цената до 30.06.2018 г., която беше 82,91 лв. без ДДС.

С добавен ДДС крайната цена от 1 юли 2018 г. е 100,43 лв., при досегашна цена от 99,49 лв. с ДДС.

Leave a Comment