Очаква се 19% скок в производството на пипер

BASF

Screenshot 2018-07-02 16.58.54По последващи прогнози на Центъра за икономически анализи в селското стопанство (САРА), производство на домати от открити площи през 2018 г. може да намалее до 95 хил.т. За сравнение през 2017 г. това производство достига рекордните за последните 10 години – 102,5 хил.т. 

Текущите оценки за производството на пипер е то да се повиши с около 19% в сравнение с предходната 2017 г. нараствайки до 64 хил.т. 

Предварителните прогнози за производството на краставици е за повишение на годишна база. През 2017 г., добитото количество падна до 5-годишна средна реколта от 54,4 хил.т, а през 2018 г. вероятно ще се покачи до 58,8 хил.т. 

Първите оценки по отношение на средните изкупните цени, е те да се движат на равнище около 1,07 лв/кг за оранжерийни домати, 1,27 за оранжерийни краставици и 0,79 лв/кг за полски пипер . 

Средните цени на дребно през тази година ще бъдат подобни на тези от 2017 година. При доматите може да има увеличение от около 9% на годишна база до 2,52 лв/кг, при краставиците намаление от 8% до 2,42 лв/кг, а при зеления пипер да няма изменение и цената да остане около 2,12 лв/кг.

По света 

Световното производство на домати през 2017 г. вероятно ще възлезе на 175 млн.т. По данни на www.tridge.com, световни лидери в търговията са: Мексико – 2,4 млрд. US$, Холандия 1,7 млрд.US$ и Испания – 1,4 млрд.US$. Общият обем на търговията възлиза на около 10 млрд. US$.

В края на юни, 2018 г., цената на едро на домати в света, по данни на www.tridge.com, е около 0,91 US$/кг. Най-високите цени са отбелязани в периода януари-април около 1,3 US$/кг.

Световното производство на краставици през 2017 г. възлезе на около 82 млн.т. За последните 5 години се отчита почти 19% ръст на световното предлагане, като безспорен лидер е Китай с 83%, а много след тях са Иран с 2%.

За последните години европейските страни са водещи експортьори на краставици в света, като от обща стойност на търговията 2,8 млрд. US$, Испания, Мексико и Холандия формират 64%. 

Производството на сладък пипер в света достига около 34 млн.т. през 2017 г. Най-голям производител е Китай с 51%, Мексико – 8% и Турция – 7%. 

Стойностна на световната търговия със сладък пипер възлиза на 6 млрд. US$. Трите лидери в износа са: Мексико – 22%, Испания – 21% и Холандия – 17%. В края на юни, 2018 г. световната цена на едро на сладкия пипер е 1,56 US$/кг.

Leave a Comment