ФАО: 53% от рибата за консумация се отглежда във ферми

Прекалено много лодки преследват прекалено малко риба в някои естествените водни басейни
За 55 г. човечеството е удвоило количеството, които използва за храна

риба, преработкаГлобалното производство на риба ще продължи да расте през следващите десет години, независимо от факта, че количеството риба, уловена в резултат на риболов, ще остане същото, се посочва в нов доклад на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации (ФАО).

Последният Световен доклад за състоянието на рибарството и аквакултурите ( изнесен в София в края на председателството) съобщава, че до 2030 г. съвместното производство от рибарство и аквакултури ще нарасне до 201 милиона тона.

Това е с 18% повече от сегашното ниво на производство от 171 милиона тона.

„Сектор на рибарството е от решаващо значение за постигане на целта за ФАО за изкореняване на глада и недохранването в света, и неговият принос за икономическия растеж и намаляване на бедността расте“ – каза генералният директор на ФАО Жозе Грациано да Силва.

„Въпреки това и в този сектор не липсват проблеми като този да се намали дела на улова, там, където не се спазват принципите на биологична стабилност“, продължи да Силва.

Според доклада, през 2016 г. от дивата природа са били извлечени 90.9 милиона тона риба.

Дивият риболов остава до голяма степен стабилен от 90-те години на миналия век.

През последните десетилетия консумацията на риба се увеличава – 20,4 кг на глава от населението през 2016 г., в сравнение с по-малко от 10 кг през 1960 г. В не малка степен това се дължи на увеличаването на производството в сектора на аквакултурите, който бързо се разшири през 80-те и 90-те години.

През 2016 г. производството на риба, отглеждана във ферми, достигна 80 милиона тона. То осигурява 53 процента от цялата риба, консумирана от хора.

Въпреки че ръстът в аквакултурите се забави  – между 2010 г. и 2016 г. той е бил 5,8% годишно, в сравнение с 10% през 80-те и 90-те години – той ще продължи да се разраства през следващите десетилетия, особено в Африка. консумацията на аквакултури се равнява като количество на консумацията на морска риба.

Доклад на ФАО казва, че светът се е отклонил от своя подход за устойчиво развитие на рибарството. Това е довело до констатацията, че твърде много лодки преследват твърде малко риба, основно в развиващите се страни, което се компенсира от подобряване на управлението на рибарството и състоянието на запасите в развитите страни.

За да се противодейства на това, ще трябва да се създадат ефективни партньорства, особено в областта на координацията на политиките, мобилизирането на финансови и човешки ресурси и въвеждането на съвременни технологии (например за мониторинг на рибарството).

Изследванията показват, че изменението на климата може да промени глобалния улов на риба по-малко от 10%. Вероятно уловът ще намалее в много зависими от рибарството тропически райони и ще се издигне в умерените райони на север.

В доклада се споменават промените в разпределението на рибарството, които ще имат сериозни последствия за оперативните, управленските и юрисдикциите. Ще се изискват научни изследвания, за да се разработят стратегии, които позволяват на рибарството да се адаптира гладко към изменението на климата.

Основни цифри

Общо световно производство на риба през 2016 г . е 171 милиона тона
Процент на морския риболов: 79,3 милиона тона
От риболова на сладководна риба: 11,6 милиона тона
От аквакултури: 80 милиона тона
Обемът на рибното производство, консумиран от хората като храна: 151,2 милиона тона
Обемът на продукцията, изхвърлена след улов, която не достигна до потребителя: 27% от общия улов.
Първоначалните разходи за всички продукти на рибарството и аквакултурите през 2016 г .: 362 млрд. долара
Делът на аквакултурата: 232 милиарда долара
Брой на заетите с риболов и аквакултури: 59,6 милиона
Дял на заетите жени: 14%
Районът с най-голям брой рибари и рибари: Азия (85% от общия брой)
Брой риболовни кораби на планетата: 4,6 милиона.
Най-големият парк по региони: Азия (3,3 милиона кораба или 75% от световния флот)
Дял на световното производство на риба, влизащ в международната търговия: 35%
Цената на износа на риба: 143 милиарда щатски долара
Нетните приходи от износ в развиващите се страни (37 млрд. долара) надхвърлят приходите от износ на месо, тютюн, ориз и захар
Най-големият производител и износител на риба в света: Китай
Най-големият потребителски пазар на риба и рибни продукти в света: Европейският съюз, последван от Съединените щати, Япония третата.
Най биологично неустойчив риболов има в Средиземно море и Черно море, Югоизточния Тихи океан, Югозападния Атлантически океан.
Най-устойчивият риболов: Източноцентралните, Западноцентралните, Северозападните и Югозападните части на Тихия океан.

Leave a Comment