М. Неков: Без директна подкрепа за опрашването, пчеларството още ще се свие

BASF

Момчил Неков

Приветствам увеличаването със 70% на пчеларските програми, но в новата ОСП липсва подпомагане за една от най-важните услуги в земеделието

„Това, което ме изненадва в предложението на Европейската комисия /ЕК/ за новата Обща селскостопанска политика /ОСП/, е, че искаме следващата ОСП да бъде по-зелена, по-екологично насочена, но в направените предложения липсват предложения за една от най-важните услуги, без които европейското земеделие не би било същото, а именно опрашването“. Това заяви евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Момчил Неков по време на обсъждане на мнения, относно предложенията на ЕК за ОСП в Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП.

Евродепутатът обърна внимание на своите колеги, че в изготвените текстове липсва предложение за финансова подкрепа в бъдещата ОСП за опрашването.

„Да, приветствам ръста с близо 70% на националните пчеларски програми, но без адекватно подпомагане на опрашването, което трябва да бъде отразено и през първи стълб, европейското пчеларство променя облика си драстично. Без директна подкрепа за опрашване, този сектор ще продължава да се свива, а от това губим ние – защото близо 80% от видовете отглеждани в Европа имат нужда от опрашване“, коментира Неков.

Относно регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Момчил Неков заяви, че има логика в изготвянето на стратегическите планове. „Те дават възможност на държавите да развиват земеделието си по начин, подходящ за техните условия и специфики, но за съжаление, поне в някои държави има малформации, които подобна мярка за по-силна роля на държавите, е непродуктивна“, каза Неков.

Той даде два примера от България: „В сегашната ПРСР по мярката за биологичното земеделие у нас парите свършиха на втората година. Няма да коментирам причината, но е факт, че в България няма нов прием по мярката и едва ли ще има до края на програмния период. Друг пример е свързан с обвързаната подкрепа при производството на тикви, когато беше постигнат ръст на площите засадени с културата от близо 21 000 %“.

„Подобни ситуации се получават заради решения на ръководствата на съответните министерства и национални органи. Въпреки логиката в стратегическите планове, аз имам сериозни опасения за тяхното успешно прилагане във всички държави“, допълни Неков.

2 Comments

  1. пчелар казва:

    Пчеларството като печеливш бизнес.Всичко това е много хубаво но все още не може да се нарече бизнес! Когато започне да събира повече продукция която ще трябва да реализира на пазара на едро на цени далеч под себестойност от порядъка на 3.80,4,50лв ЩЕ СЕ СБЛЪСКА С ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ И НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОДЪРЖА СТОПАНСТВОТО КАКТО ТРЯБВА.Защото парите от НПП не остават при пчеларите .Единственото спасение в момента е субсидията по марка 11 50лв на семейство годишно за които е могъл да се дореди за останалите е проблем защото на практика разходите са едни и същи , добивите също, в меда разлика няма всичкия мед е био при анализ на меда от акация от да различни пчелина био и конвенционален показателите са едни и същи ,а изкупните цени различни био мед са с 50% по високи като добавиш и 50лв на семейство субсидия то приходите на био семействата са с 100% по високи.

  2. пчелар казва:

    Ако не влезе пчеларството в първи стълб на ОСП ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ просто ще свие и постепенно ще изчезне ще останат само любители те.Не е нормално да има директно плащане за всички други ,а за пчелите не .Що се касае до ръста с близо 70% на националните пчеларски програми,те са само за дребните стопани и парите от НПП не остават в пчелните стопанства те утиват в майкопроизводители,дърводелци и ветринарните аптеки освен това пчеларя доплаща за закупената стока във същото време изкупните цени се свиха приходите спаднаха пчеларите останаха без финанси.

Leave a Comment