Хлебната пшеница е 284 лв./тон и е със 7 лв. по-скъпа спрямо 2017 г.

Средният добив от рапица е паднал с 13% до 240 кг/дка

жътва пшеницаСредният добив от маслодайна рапица е 240 кг/дка към 5 юли и е с 13 процента по-нисък в сравнение със същия период на 2017 г. Реколтираните площи преди седмица са били 51% от всички, които са общо 1 843 765 декара.

27 на сто от пшеницата е ожъната към 5 юли при среден добив от 501 килограма. На този междинен етап, средният добив е с 1,4 на сто по-нисък.

Единствено при културата с най-малко площи сред житните – ръжта, е отчетено увеличение на средния добив с близо 17 процента до 230 кг/дка. Това е резултатът при 3% реколтирани площи с тази култура.

При ечемика средният добив е 440 кг и е със 17 на сто по-нисък, при тритикалето нещата са най-зле. Там отчетената реколта от декар е 350 кг и е с 19,4% по-малко спрямо миналата година.

Цената на хлебната пшеница е 284 лв./тон и е със 7 лева по-висока в сравнение с година по-рано, когато се е изкупувала за 277 лева. Спрямо предишната седмица зърното е поевтиняло с 1 лев, показват данните от 4 юли. Фуражната пшеница се изкупува средно за 272 лв. при спад от 3 лева за тон за седмица. В началото на юли 2017 г. фуражното зърно е купувано за 261 лева.

Ечемикът засега се продава по-скъпо от фуражната пшеница. Цената му е 276 лева/тон, което е с 13,6% повече спрямо 2017 г., когато се е изкупувал за 243 лева/тон.

При рапицата посоката е обратна. Цената на маслодайната култура е 635 лв./тон при 670 лева година по-рано и 625 лева предишната седмица. Трендът е нагоре, макар че стартът е при по-ниско ниво.

 

 

Leave a Comment


пет + = 9