НАП съветва длъжниците да не забавят плащанията си към държавата. Иначе следват запори

BASF

НАП в ПловдивОт Националната агенция за приходите съветват гражданите да не забравят да проверяват дали са платили задълженията си към държавата, за да не се окажат с блокирани банкови сметки и да изпаднат в невъзможност на картови разплащания. Най-бързо и лесно проверка може да се извърши с персонален идентификационен код/ПИК/ издаван от НАП.

От Агенцията напомнят за продължаващите и през летните месеци действия по прилагане способите за принудително събиране. НАП и публичните изпълнители в дирекция „Събиране“ използват различни канали за информиране на клиентите си за техните задължения, вкл. телефонни обаждания, електронни съобщения и съобщения за доброволно плащане за установените и изискуеми данъци и осигуровки. Спрямо тези лица, които не се отзоват се налага да се пристъпи към прилагане на принудителни способи – най-често запор банкови сметки и трудови възнаграждения.

Като крайна мярка Агенцията прилага изземването на движимо и недвижимо имущество, което реализира чрез провеждането на търгове с тайно или явно наддаване. С приходите от тях се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им. В дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив за първите шест месеца на 2018г. са проведени 361 търга, като събраните суми от продажби са 2 285 139,79 лв. В сумата са включени приходи от продажби на поземлени имоти, движими вещи, МПС и приходи от възлагане на съсобственик.

Leave a Comment