Обнародван е законът, който въвежда ЕС сертификати за земеделска и горска техниката

тракториДо 31 декември 2019 г. ще бъде създаден национален публичен електронен регистър, в който ще бъдат регистрирани земеделската техника и лицата, придобили правоспособност за работа с нея. В регистъра ще са включени издадените ЕС сертификати за одобряване на типа техника или националните такива. Ще са видими и лицата, които притежават разрешение за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката, както и преподавателите. Това е залегнало в обнародвания днес, 17 юли, Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника. Регистърът ще е към Министерството на земеделието, храните и горите.

На пазара ще се пускат само техники, които отговарят на изискванията, с двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, които са от одобрен тип съгласно Регламент (ЕС) 2016/1628.

За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на техниката производителят или негов представител ще трябва да подадат заявление по образец за издаване на ЕС сертификат. В едномесечен срок те трябва да получат или сертификат за одобрение или отказ. За ЕС сертификата съответно се заплаща такса.

Предстои министърът на земеделието, храните и горите да определи с наредба условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и утвърждава образец на свидетелство за правоспособност за работа с техниката.

Leave a Comment