Карантинната граница се увеличава до 10 км, милост при повторни отрицателни проби

кози, ХалалицаНад 6 хиляди са взетите проби за чума по дребните преживни животни до момента. Карантинната зона ще се разшири с още 10 километра, съобщи в парламента министърът на  земеделието Румен Порожанов.

Той обяви, че ако повторните проби за чума бъдат отрицателни, има вероятност животните да не бъдат  убивани. Огнищата са Воден,  Кости, Шарково, Странджа и Крайново, там всички животни са евтаназирани. „В момента имаме останали животни в Шарково. Във въпросното стадо на  леля Дора няма положителна проба. Поради контактност останалите животни са  евтаназирани.“

Министърът допълни, че от вчера има положителни резултати за още една ферма в Болярово с над 200 овце, която се намира надалеч от населеното място. Две от пробите са положителни. Там ще се вземат повторни проби.

Стопаните обаче отказват да пуснат ветеринари за втора проба. Към тази ферма са се насочили и защитниците на леля Дора.

Днес се изплащат  обезщетенията в Крайново и Странджа, а в понеделник ще бъдат изплатени и тези в  Шарково за евтаназираните стада. Козевъдните асоциации са  поели ангажимент да бъдат дадени 100 кози на баба Дора от село Шарково.

Днес се очаква да бъдат  изплатени обезщетенията на стопаните от селата Крайново и Странджа за  умъртвените животни, а в началото на следващата седмица – и в село Шарково.

Днес от Държавен  фонд „Земеделие“ съобщиха, че увеличават на 15 лева помощта „де минимис“ за овца и  коза – майка, според поетия ангажимент към протестиращите фермери. Така общата помощ ще е в размер на 17 730 720 лв.

Удължен е и срока за кандидатстване – вместо до 31 юли 2018 г. заявления за помощта ще се приемат до 10 август 2018 г. в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на ФЛ или ЕТ) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Помощта ще бъде изплатена до 20 август, като е възможно изплащане на средствата и след срока за бенефициенти, при които се извършва допълнителна административна проверка за допустимост на подпомагането.

Подпомагането на земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки чрез минимална помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 от 18 декември 2013 г. за компенсиране на част от оперативните разходи в резултат на болестта чума по дребни преживни животни в обл. Ямбол и обл. Бургас, е увеличено с  423 680 лв. спрямо утвърдения с решение на УС на ДФЗ, от 18.07.2018 г. финансов ресурс от 2 067 710 лв. на 2 491 390 лв.

Калкулираната единична ставка се увеличава от 47 лева на 55 лева за една овца-майка и за една коза-майка.

Увеличена е и единичната ставка от решение на УС на ДФ „Земеделие“, т.1.4 и т.1.5 от Протокол №128 от 18.07.2018 г. от 14 лева на 22 лева за една овца-майка и за една коза-майка.

Срокът за кандидатстване за животновъдите е до 31 август 2018 г.

 

Leave a Comment