Проучват земята на Брестовица за строителни материали и на община Лъки за метали

хоро на площада в Брестовица

Брестовица – столицата на виното

Правителството реши на заседанието си днес, 25 юли, за срок от 1 година „Бултем“ ООД да извърши проучване за строителни материали в площ „Бахчата“, разположена в землището на с. Брестовица, област Пловдив. Титулярят ще вложи минимум 35.5 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Източни ресурси“ ООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Кутел“, разположена в землищата на селата Дряново и Югово и град Лъки, област Пловдив, както и село Павелско, област Смолян. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период дружеството ще вложи минимум 128 хил. лв. в търсещо-проучвателни дейности.

Leave a Comment