Виж промените в обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци от 2019 г., предложени от МЗХГ

Браншовите организации са несъгласни с измененията, само една ги подкрепя

Днес Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) изпрати към браншовите организации предложенията си за промени в обвързаното подпомагане на плодове и зеленчуци, в това число оранжерийни, от 2019 г. Вариантите на МЗХГ срещнаха несъгласието на организациите, които на свой ред изпратиха до 17:30 часа днес (такъв бе крайният срок) своите становища. Единствено Добруджанският овощарски съюз подкрепи разработката на министерството, като посочи, че подкрепя първия вариант на схемата за зеленчуци. А именно:

Зеленчуци

Ето какво предлага МЗХГ за обвързаното подпомагане на зеленчуци: домати

При зеленчукопроизводството определено ще има промени. От догодина ще има две или три групи зеленчуци с различни ставки на подпомагане. Вариантите са два и се илюстрират с тези две таблици:

Вариант 1

             
Схема за подпомагане Индикативен бюджет Заявени площи  (ха) Установени площи  (ха) Индикативна ставка спрямо заявени площи (лв) Индикативна ставка спрямо установените площи  (лв)
СЗ основна: домати, краставици, корнишони, пипер , картофи 24,638,791.00 19724.15 17850.35 1,249.17 1,380.30
СЗ допълнителна:Кромид лук-зрял, Патладжан, Моркови, Чесън-зрял,
Дини, Пъпеши, Главесто зеле
8,186,509.00 13774.1 11570.24 594.34 707.55
  32,825,300.00 33,498.25 29,420.60    

Вариант 2:

Схема за подпомагане Индикативен бюджет Заявени площи  (ха) Установени площи  (ха) Индикативна ставка спрямо заявени площи (лв) Индикативна ставка спрямо установените площи  (лв)
СЗ- основна:пипер, домати 11,402,791.00 6,488.94 5872.4907 1,757.27 1,941.73
СЗ – допълнителна кромид лук-зрял,патладжан, моркови, чесън-зрял,
дини, пъпеши, главесто зеле
8,186,509.00 13,774.10 11570.244 594.34 707.55
СЗ – нова: краставици, корнишони,  картофи 13,236,000.00 13,235.21 11977.86505 1 000,06 1,105.04
  32,825,300.00 33,498.25 29,420.60    
оранжерията на БялковиОранжерийни зеленчуци

Тук, по настояване на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), се променят само средните добиви, които са заложени в Наредба 3/2015 г. Новите средни добиви са в последната колона, сега действащите – в предпоследната.

Вид култура Минимален добив кг/ха Среден добив кг/ха Актуализация на средния добив кг/ха
Домати 72 000 224 000 170 000
Краставици 81 000 320 000 250 000
Пипер 45 000 85 000 85 000
Плодове

ябълките на АУ

При плодовете са намалени минималните добиви при четири култури по настояване на Добруджанския овощарски съюз: 

Култури Добив, кг/ха (съгласно действащата Наредба № 3) Актуализация на средния добив кг/ха
Ябълки 12 830 11 914
Круши 7 600 5 922
Сливи 7 800 6 246
Вишни 4 200 3 718
Становища на браншовите организации

Изпратените днес становища на браншовите организации относно предложенията на МЗХГ срещнаха принципното несъгласие на някои от най-големите организации в сектор Плодове и Зеленчуци.

Като цяло, организациите са недоволни за това, че едно от основните им искания – бюджетът по обвързаната помощ да се разпредели 50 на 50 между плодове, зеленчуци и оранжерийни зеленчуци – от една страна, и животновъдство – от друга, не е изпълнено. Съотношението отново е 35 към 65%.

Друго искане – добивите да се доказват единствено с фактури и касови бележки, също не е взето под внимание.

Предложението произведените по биологичен начин плодове и зеленчуци да се субсидират с коефициент 1,5, също е пренебрегнато.

Асоциацията на картофопроизводителите е предложила да се подпомагат само регистрираните в БАБХ производители на картофи, които употребяват сертифициран посадъчен материал. Това не е залегнало в измененията, като министерството се мотивира със Закона за защита на растенията.

Браншът смята, че сред производителите има „схемаджии“ („чертожници“), които отглеждат плодове и зеленчуци по най-евтиния начин с единствената цел да получат обвързано плащане.

От името на Българската асоциация на организацията на производителите на плодове и зеленчуци (БАОППЗ) Чавдар Маринов, изпълнителен директор, пише: „Не е отразено искането на картофопроизводителите за регистрация на площите в БАБХ. Изложените данни, които бяха потвърдени от страна на представителите на МЗХГ, са за 36 000 дка картофи, регистрирани в БАБХ, като същевременно Разплащателната агенция изплаща подпомагане върху 110 000 дка картофи. Разликата в площите на картофите, влияе с около 11 млн. лева върху бюджета на Основната схема за зеленчуците – Вариант 1, който е 24 638 791 лв. или 45 % от бюджета се разходва неправомерно, за което ще уведомим ЕК.“

От името на Националния съюз на градинарите в България (НСГБ) председателят Мариана Милтенова изразява огорчение, че не е взето под внимание предложението на съюза схемата за обвързано с производството подпомагане да бъде въз основа на приблизително еднакъв процент от себестойността на продукта, който се подпомага. В становището на НСГБ се казва още: „Не приехте предложението за „минимален“ оборот от дка от 400 лв., който ще осигури 80 лв. ДДС в бюджета, и така ще намали или обезсмисли „ схемаджийството“ след като трябва да платят от субсидията и ДДС в размер на около 80 % от субсидията. (Само за уточнение, нашите членове предложиха оборот от минимум 600 лв).за да блокираме схемаджийството.) Не са предложени никакви ефективни , засилени мерки, които ние предложихме за намаляване на изтичането на средства по схемата „обвързана с производството“ от недобросъвестни ЗП.“

Слави Трифонов, председател на Националната био асоциация, е лаконичен: „Принципно не подкрепяме направените предложения. Това е становището ни, което успяхме да съгласуваме в краткото време, което ни е предоставено. Не сме съгласни със запазването на бюджета за плодове и зеленчуци и считаме, че направените предложения са в подкрепа на сивия сектор, водят само до подобряване на статистическите резултати, а вносът на плодове и зеленчуци расте.“
 
В следващите дни браншовите организации в сектора ще съгласуват обща декларация срещу предложенията на МЗХГ. 

Leave a Comment