Годишните приходи на ССА вероятно ще са с 10 млн. лв. повече

BASF
Заплатите се контролират на фискално ниво и от МЗХГ, но има възможност учените да бъдат допълнително материално стимулирани, каза в парламента министър Порожанов 

Румен ПорожановДнес, 27 юли, земеделският министър трябваше да отговаря на въпроси за финансовото състояние на Селскостопанска академия. Румен Порожанов съобщи много цифри за приходи и задължения, за да отговори на питанията на депутата Георги Стоилов. 

Поради интереса на служителите и учените в академията, предаваме отговора на Румен Порожанов едно към едно, почти без съкращения:

„За последните 5 г. утвърдените разходи за бюджета на Селскостопанска академия (ССА) в качеството й на второстепенен разпоредител са в годишен размер от 22,6 млн. лв. 

От 1 април ССА е автономна бюджетна организация. Съгласно средносрочната бюджетна прогноза, трансферите, които академията ще получава от държавния бюджет за периода 2019-2021 г. са съответно 23,5 млн. лв. (2019 г.), 24,9 млн. лв. (2020 г.) и 26,1 млн. (2021 г.). В допълнение на получаваното от държавния бюджет, академията в качеството си на автономна бюджетна организация може да извършва разходи вследствие на собствените приходи. В консолидираната фискална програма за 2019-2021 г. са разчетени, както следва: Приходи за 2019 г. – 37,5 млн. лв.; 2020 – 39,9 млн.; 2021 г. – 41,1 млн. лв. 

През тази година допълнителният трансфер, който е заявен пред финансовото министерство, е 17,7 млн. лв. и се предоставя на месечни вноски. Заложените приходи на ССА са 7,2 млн. лв. Само до момента заради финансовата автономност приходите на академията за второто тримесечие са 4 млн. лв., и общо за първото полугодие са 6,7 млн. лв. За второто полугодие очакваните собствени приходи на ССА са 8-9 млн. лв. А това означава, че приходите на академията ще станат тази година между 15 и 16 млн. лв. минимум, което е с 10 млн. лв. повече от заложените. Това се дължи на финансовата автономност на академията. 

В състава на академията са включени 4 опитни станции, държавни предприятия и две експериментални бази. Предприятията са с просрочени задължения в размер на 519 хил. лв., в това число и 131 хил. лв. за заплати и осигуровки. Към 31 март, ССА преди включването в състава й на 6-те държавни предприятия, бе с просрочени задължения от 361 хил. лв. Самите държавни предприятия имат дългове от 1,358 млн. лв.

Към 31 май просрочените задължения на ССА са 729 хил. лв. в това число са и задълженията на 4-те създадени научни центрове и двете експериментални бази. От 1 април започна погасяването на задълженията на държавните предприятия преди преминаването им към академията. Към 1 юли са разплатени 352 хил. лв., в това число и за заплати, осигуровки и обезщетения в размер на 173 хил. лв.  и погасяване на един от заемите на държавните предприятия в размер на 71 хил. лв.

Към 31 май просрочените задължения на държавните предприятия са общо близо 1 млн. лв., в това число 499 хил. лв. за заплати и осигуровки. 

Увеличени са минималните заплати, каквито за съжаления получават над 60% от служителите на академията. За пръв път в последните почти 8 години бяха увеличени доходите на служителите, като допълнителните възнаграждения за научна степен са увеличени за „доктор“ от 150 на 210 лв., за „доктор на науките“ от 180 на 310 лева. Увеличена е и добавката за придобит трудов професионален опит от 1 на 1,1%.

Всички собствени приходи, които академията може да реализира над заложените малко над 7 млн. лева, а те ще бъдат поне с 10 милиона лева повече, остават на разположение на ССА с възможност за капиталови разходи, за наука и собствено ползване. Да, малко по-деликатна е темата с работните заплати. Защото тяхното перо се контролира на фискално ниво, включително и от министерството. В академията не могат да си ги дадат, те трябва да бъдат в рамки. Но в рамките на изпълненията на научни колективи и други, имат достатъчно възможности те да бъдат допълнително материално стимулирани за извършени дейности.“ 

Leave a Comment