САРА: Ечемикът поскъпва най-видимо

По първоначални оценки на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика, реколтираните площи с царевица през тази година ще възлязат на 433 хил.ха. Очакваното производство може да достигне до 2,9 млн.т. Предпоставка за увеличената прогноза за добива от царевица е благоприятното време и значителната влажност през това лято.

За последно, подобен м.юли е имало през 2002 г., когато сумарните валежи са били 158 л/м2. През същата година м.август, макар и по-сух е имал повече от обичайните валежни количества.

ЦЕНИ БЪЛГАРИЯ ЛВ./Т (БЕЗ ДДС)

ЦЕНИ БЪЛГАРИЯ ЛВ./Т (БЕЗ ДДС)

При слънчогледа се очаква намаление на площите до 727 хил.ха. Оценката на САРА за реколтата 2018/19, е тя да е около 1,77 млн.т.

Изкупните цени на място в началото на реколтата са по-високи от тези през изминалата година. През м.август се прогнозират цени на хлебна пшеница врайона на Североизточна България – 285 лв/т (277 лв/т през 2017 г.), фуражна пшеница – 265 лв/т (262 лв/т през 2017 г.) и ечемик – 270 лв/т (257 лв/т през изминалата година).

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни

Корекциите надолу за реколтата от пшеница, ечемик и рапица през тази година води до малко по-високи цени. В Черноморския регион, най-голямо увеличение през м.юли, 2018 г. на годишна база има при ечемика – 200 US$/т (+21%), следван от фуражната пшеница – 188 US$/т (+13%).

Оценките са за нова силна година при царевицата, като световното производство се очаква да нарасне до 1,05 млрд.т. (+2% на годишна база). Украйна ще достигне своеобразен рекорд от 30 млн.т. Средните цени за ЕС могат да паднат до 150 евро/т, докато за пазарната 2017/18 г. ще бъдат около 160 евро/т.

Започналата търговска война между САЩ и Китай се отразява негативно на американските производители на соя. През м.юли, американската соя се търгуваше на нива около 320-330 USD/т, а бразилската 380-390 USD/т.

Истински бум има в цените на слънчогледов шрот заради засилено търсене от Китай и по-малката преработка, породена от ниските цени на слънчогледовото семе. FOB цената от Украйна за м.юли, 2018 г. достига 245 USD/т. За същия месец, американски соев шрот на FOB цена оттам може да бъде намерен за 350 USD/т, при обичайна разлика между двата продукта около 200 USD/т.

Отчита се огромен срив на цената на палмово масло през последните седмици. FOB цените от основните износителки (Малайзия и Индонезия) през настоящия месец паднаха до около 570-580 USD/т. Високата детерминираност между цената на слънчогледовото и палмово олио ще доведе до нов натиск върху първото през новата пазарна година.

По прогнози на USDA, световната реколта от рапица ще падне с около 3% на годишна база,
докато търговията ще нарасне с около 4%. Това вероятно ще предотврати спад в цените.

Leave a Comment