Ще бъда много щастлив да получа вашия отговор, МЗХГ!

Как хората питат и как земеделското министерство отговаря на въпроси по мерки от ПРСР

МЗХГИнвестиционната мярка за малките стопанства – 4.1.2, бе отворена за прием на 20 юли и … въпросите към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) заваляха.

Хората си създават планове и надежди как да вложат 25-те хиляди евро (48 895 лв.), ако бъдат одобрени. Доста от тях никога не са кандидатствали по Програмата за развитие на селските райони. Някои признават, че при срещите им с администрацията през годините не са срещнали съдействие. Едва ли стоят пред компютрите и четат наредбите за прилагане на мерките. Наричат мерките „точки“. Некомпетентността на питащите сигурно е дразнеща за чиновниците, които трябва да отговарят на въпросите. Всичко това се вижда от кореспонденцията между МЗХГ и кандидатите, която е публикувана на сайта на министерството.

Но има съвсем контретни въпроси, на които от МЗХГ също се държат дразнещо. Отговорите им са твърде общи и разочароващи за човека, който пита. Ето и един конкретен пример, който копирахме без да редактираме:

Въпросът:

„Здравейте,

Аз съм земеделски производител от Бургаска област и основната ми дейност е отглеждането на пчелни семейства. От доста години често посещавам офисите на ДФЗБургас, с цел консултации и насоки относно ПРСР и точките, по които бих могъл да кандидатствам и да бъда подходящ за подпомагане. За мор огромно съжаление там не срещнах, нито веднъж, разбиране и съдействие и, ето защо, сега се обръщам към Вас с надежда за съдействие.

Стопанството ми разполага със сто (100бр.) броя пчелни семейства, 2,700дк. Овощни насъждения-Бадеми и 2,600дк. Овощни насъждения -Кайсии.

Преди два дни видях, че на сайта на ДФЗ е качена информация, че “Стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР”

От тук следва и основния ми въпрос, а именно подходящ ли съм а като земеделски стопанин с горепосочените ми овощни насъждения и пчелни семейства, за кандидатстване по тази точка? Какво следва да направя ако съм подходящ, какви са изоскванията за кандидатстване и критериите, по които ще бъда оценяван? Има ли други точки, по които моето стопанство би могло да кандидатства, ако тази не е подходяща, защото според получената от мен информация до момента не съм подходящ кандидат, което ме оставя в недоумение. Имах желание да кандидатствам по точка 6.3, но и за нея не ми беше указано съдействие.

Стопанството ми разполага също със земеделска постройка, която бих искал да модернизирам с нова техника и машини свързани с дейността ми катопчелар. До момента съм модернизирал стопанството си изцяло със собствени средства и усилия.

Ще бъда много щастлив да получа Вашия отговор възможно най-скоро и се надявам да бъда разбран и подкрепен в начинанието си.

Благодаря Ви предварително за търпвнието и отделеното време!

Поздрави!“

Отговорът на МЗХГ:

„Условията, на които трябва да се отговорят кандидатите са подробно посочени в глава 11 „Допустими кандидати“, раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условия за кандидатстване. Съгласно условията на т. 3, буква „в“ кандидатите трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3 към условията за кандидатстване. В зависимост от културите и животните, които се отглеждат в стопанството, всеки кандидат с помощта на Приложение № 4 към условията за кандидатстване, може да определи колко декара или животни минимум или максимум са необходими за да отговаря на условията на т. 3, буква „в“ от раздел 11.1. към условията за кандидатстване.“

Дребна подробност е, че в сайта на ИСУН 2000 публикуваните документи към подмярката липсва приложение №4, чрез което кандидатът може да изчисли стандартния производствен обем (СПО) на стопанството си.

От Агро Пловдив изчислихме за по-малко от минута какъв е СПО на господина от Бургаско. Излиза, че ако се смятат кайсиите и бадемите, неговият СПО е 4834 евро, така че с тях той е под минимума от 6000 евро. Човекът не може да кандидатства и със 100-те си пчелни семейства, тъй като техният СПО е 12 500 евро и надхвърля максимума от 7 999 евро. Отделно от това, дори да бяха по-малко от 100 семейства, той пак би бил недопустим, ако пчелинът му не попада в планински район, тъй като това е изискване на всички проекти, свързани с животновъдството.

От МЗХГ щяха да направят тази сметка по-бързо от нас. При желание, можеха да съобщят на кандидата да не се надява на подпомагане по тази подмярка.

Може някакъв правилник на възспира служителите от конкретни отговори, не знаем как е в администрацията. Вече си има правилници и наръчници за всичко. Но това не изглежда честно, не изглежда и правилно. Защото ако кандидатът е някъде си от Малко Търново и няма време (и средства) да отиде до Бургас, за да попита службата за съвети в земеделието, тези отговори на сайта на МЗХГ са много важни за него. Ако няма програма за сваляне на компресирани файлове, каквито са публикуваните документи по подмярката, питащият от област Бургас може да си загуби един ден в пътуване до НССЗ или ДФ „Земеделие“, за да разбере, че не е допустим по данните, които е предоставил във въпроса си.

Този, а и други въпроси-отговори по мярката, ни възмутиха. Защото само вижте контраста на словото. Човекът пише: „Ще бъда много щастлив да получа Вашия отговор възможно най-скоро и се надявам да бъда разбран и подкрепен в начинанието си.“ И предварително благодари. А в отговор на емоционалното си писмо, получава отговор, даден сякаш не от човек, а от машина: …  отговаря на условията на т. 3, буква „в“ от раздел 11.1. към условията за кандидатстване.“

 

Leave a Comment