Одобрена е наредба за прехвърляне на парите за пенсия в НОИ

357Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри нова наредба за прехвърляне на натрупаните средства за втората пенсия от частните фондове в НОИ. Наредбата касае 2,4 милиона българи, родени след 31 декември 1959 г., които превеждат средства за допълнително пенсионно осигуряване в частен пенсионен фонд. 

Новата наредба стана възможна, след като Върховният административен съд отмени старата наредба през месец май тази година. Тя бе атакувана от пенсионно-осигурителните дружества, според които в норматива има съществени процесуални нарушения. 

Наредбата все още не е публикувана.

Leave a Comment


шест + = 11