Отредиха край Шумен терен за полигон за борба с градушките

полигонът в Поповица, радарПравителството предостави днес безвъзмездно част от имот – публична държавна собственост, за управление от Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.

Обектът се намира в землището на гр. Шумен, м. „Илчов баир“ и е необходим на Изпълнителната агенция за разполагане на нов радар за наблюдение на метеорологичната обстановка в Северна Централна и Североизточна България.

С друго решение министрите промениха статута на имот, управляван от Министерството на земеделието, храните и горите, Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Лесидрен“, от публична в частна – държавна собственост.

Имотът се намира в с. Лесидрен и представлява терен с площ 4883 кв. м и четири сгради в него. Промяната на статута ще позволи учредяване правото на строеж в имота, с което ще се постигне по-ефективното му стопанисване, тъй като той не се използва от години от горското стопанство.

Leave a Comment


− 2 = три