Африканската чума по свинете навлезе и в Китай – №2 в света по производство на свинско

Първи случай на АЧС в Китай

прасе1На 3 август т.г. е обявено огнище африканска чума по свинете (АЧС) в град Shenyang, район Shenbei New в провинция Liaoning, Китай. Животновъдният обект се намира на около 208 км. от границата с Корея и на 1 300 км. от Япония и 1 050 км. от Русия и 1 242 км. от Монголия. Предполага се, че вирусът е навлязъл чрез туристи или внесено заразено месо. Огнището е установено в сравнително малка ферма в окръг Шенбей, на около 120 мили (208 км.) от границата със Северна Корея. От общо 383 свине, 47 са били мъртви. Ветеринарните лекари незабавно издават нареждане за забрана за движение/транспортиране на животните в засегната зона, съобщава в своя статия д-р Силвия Пеева, главен експерт в ЦОРХВ, МЗХГ.

Хронология на заболяването

За първи път заболяването е описано в Кения през 1921 година. В Европа АЧС с генотип I навлиза през 1957 г. с огнища в Португалия, Испания, Малта, Франция, Белгия, Нидерландия и Италия. На по-късен етап заболяването се разпростира до Карибите (1971-Куба и 1980- Доминиканската Република, 1978-Хаити и 1978 в Бразилия). АЧС с генотип II навлиза през 2007 г. в Грузия, а оттам се разнася в съседните й страни Армения, Руската Федерация и Азербайджан. През 2008 г. има единични докладвани случаи в Иран. През 2012 и 2013 година африканската чума достига Украйна и Беларус. През 2014 се разпростира до Полша, Латвия, Естония и Литва. 2017 година навлиза в Чехия и Румъния.

За периода 2007 г. до 20 юли 2017 г. са обявени повече от 5 445 огнища на заболяването, като 903 са само в Руската Федерация.

През март 2017 година Руската Федерация е докладвала за пореден случай на огнище на африканска чума при свинете (АЧС) в Иркутск, което е на повече от 1000 км. от границата с Китай. Този случай е първият описан на АЧС с такъв голям „скок“ с разстояние от хиляди километри; През 2017 г. на семинар проведен в Китай са били дискутирани проблемите за АЧС, рамката за оценка на риска и методологията за превенция и борба. 

Китай е втората страна в света по производство и консумация на свинско месо.

Навлизането на АЧС ще доведе до опустошителни последици в сектор свиневъдство и евентуалното и разпространение до югоизточна Азия и Корея. По най-първоначални данни се счита, че шофьори са разпространители на заболяването.

Наблюдение и контрол в Китай

Централният компетентен орган в Китай, който отговаря за мерките и контрола на заболяванията, това е Министерството на земеделието. Институтите и центровете директно комуникират с министерството. Китайският Център по контрол на заболяванията (ChCDC) по животните е отговорен за анализите и лечението, превенцията, контрола и идентификацията на животните. Центърът по здравеопазване и епидемиология при животните изпълнява следните по-важни мерки – епидемиологично проучване, диагноза и наблюдение на заболяванията, оценка за здравето на ветеринарните лекари, инспекция за качество на продуктите добити от живи животни и не на последно място комуникацията с всички заинтересовани страни. Наблюдението на свиневъдните обекти се осъществява от ветеринарни лекари, които са на прякото подчинение на министерството на земеделието (повече от половин милион души). Организацията по ликвидиране на заболяването включва 146 гранични епидемиологични пункта, 304 национални информационни центъра, 250 сухопътни епидемиологични станции. Включени са и много други агенции на национално, регионално и местно ниво.

Мерки за контрол, които се прилагат в Китай 

Превенция и контрол на високо вирулентните/патогенните заболявания и зоонози; Проследяване на здравния статус на животните; Добро управление; Пробите от животните показали клинични признаци на АЧС са били изпратени за изследване в националната референтна лаборатория на Китай.

Производство на свинско месо в Китай

Страната е разделена на 7 географски области и е световен производител и консуматор на свинско месо. За 2014 година са консумирани повече от 57 милиона тона свинско месо. Търговия

Китай търгува с живи свине с други страни чрез двустранно споразумение, в което са включени всички здравни и ветеринарни изисквания. С износ на месо и месни продукти, Китай се нарежда на водещо място в световната търговия.

Популация от диви прасета

През последните години, в резултат от биологичното им поведение и антропогенния фактор, популацията на диви прасета в Китай е повишена. Източно азиатските диви прасета показват генетична устойчивост и адаптация към техните местообитания.

Предполагаеми /възможни/ пътища за проникване на заболяването в Китай

Транспорт – сухопътни транспортни средства, самолети и кораби, превозващи храна, съдържаща заразено с вируса на АЧС месо;  Легален или нелегален внос на свине (домашни и диви);  Легален внос на заразено месо;  Не спазени правила за дезинфекция на транспортните средства;  Работници/мигранти (от Русия, Южна Африка, Зимбабве и Кения).

Като допълнение към описаните пътища за проникване на вируса на територията на Китай може да се добавят и: туристи идващи от страни, в които е регистрирано заболяването АЧС, пренасяне на контаминирана храна за собствена консумация, остатъци/отпадъци от самолети, кораби, влакове, фериботи и коли.

Устойчивост на вируса

Месо с кост и без кост 105 дни

Осолено месо 182 дни

Термично обработено месо (мин.30 минути на 70º С)

Изсушено месо 300 дни

Пушено месо 30 дни

Замразено месо 1 000 дни

Охладено месо 110 дни

Карантия 105 дни

Кожа, мазнина, сланина 300 дни

Кръв (до 4º С) 18 месеца

Изпражнения 11 дни

Заразени боксове 1 месец

Препоръки към българските свиневъди, ветеринари, власти

Център за оценка на риска по хранителната верига предлага да се спазват следните препоръки към собствениците на свиневъдни обекти (индустриални ферми и заден двор), ветеринарните лекари и останалите институции

1. Стриктно спазване на всички мерки за биосигурност, съгласно европейското и националното законодателство (Наредба 44, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Директива 2002/60/ЕО на Съвета).

2. Използване на лицензирани транспортни средства за превоз на живи животни.

3. Събиране и уведомяване на регионално ниво (във всяка една Областна дирекция по безопасност на храните) на всички регистрирани превозвачи на живи животни и запознаването им със сериозността на заболяването.

4. Конфискуване от ветеринарните власти и умъртвяване по хуманен начин на всички неидентифицирани свине, които се транспортират без прилежащите документи за произход и неясен здравен статус.

5. Незабавно уведомление на ветеринарните власти в случай на намерени умрели животни и своевременното им извозване до екарисаж/инсиниратор.

6. Тясно сътрудничество между ловците и кметовете на населените места и ветеринарните лекари.

7. Засилен контрол на всички гранични пропускателни пунктове.

8. Задължителна дезинфекция на влизащите и напускащите страната транспортни средства.

9. Унищожаване на всички отпадъци от самолети, международни влакове, коли, фериботи и кораби.

10. Засилена информационна кампания.

11. Изготвяне на списък с всички страни, в които е констатирано заболяването и предоставянето му на органите на МВР.

12. Сътрудничество с министерството на туризма и министерство на транспорта. Голяма част от сезонните работници по курортите на Черноморието са граждани на Русия, Молдова, Румъния, Беларус и други.

13. Прозрачност и бързо докладване на съмнения за заболяването.

14. Комуникация и тясно сътрудничество между институциите, отговорни за борбата със заразните болести по животните.

15. В случай на навлизане на заболяването на територията на страната, забрана за провеждане на пазари, изложби и други открити мероприятия.

Leave a Comment


девет − = 4