Стратегия за адаптация към климата съветва земеделците да заложат на нови култури и технологии

BASF
Трябва да се разработят нови финансови компенсаторни механизми

сушаНационална стратегия за адаптация към изменението на климата, разработвана от екоминистерството, ще бъде готова през септември. Координационният съвет по изменение на климата към МОСВ, който пише стратегията и е готов с работния й вариант, предлага действия в най-уязвимите сектори –  селско стопанство, туризъм, транспорт, човешко здраве, биоразнообразие и екосистемни услуги, гори, воден сектор и градска среда.

В България се наблюдават повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви, посочи пред БНР заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова.

Мерките, които предлага стратегията, са свързани предимно с повишаване на информираността на обществото, с подобряване на образованието и на обучението.  Климатичните изменения ще доведат вероятно до промяна в технологиите на отглеждане на различните култури, а също и на животински видове, каза Николова. Тя предположи, че ще има промени и във видовете култури, които са подходящи за отглеждане в нашите условия. Ще се внедрят нови сортове и нови методи за борба с нетипични за нашата страна вредители – плевели и болести. Според зам.-министъра институциите трябва да създадат благоприятната среда за прилагане на устойчиви политики и практики, включително и добри модели, които да насърчават земеделските производители да използват инструменти от типа на застраховането.

 

Прочети още: Кирил Донов докара субтропика у нас, бере мандарини в двора си

За следващия програмен период Европейската комисия ще отдели повече средства за мерки за намаляване на вредното въздействие върху климата, подчерта Николова. 

„В процес на обсъждане е 30% от европейските средства да бъдат насочени към борба с климатичните изменения и адаптация към климатичните изменения. Това означава, че проектите, които ще бъдат финансирани с европейски средства, задължително трябва да отговарят на критериите за борба към климатични изменения или мерки за адаптация към климатичните изменения“, каза Атанаска Николова.

Георги Стефанов от организацията Световен фонд за дивата природа е убеден, че не можем да продължава пасивното отлагане на решаването на този глобален проблем, защото на практика няма вече страна, която да не е засегната. В света, но не и в България, активно се работи за включването на нови финансови компенсаторните механизми“, посочи Стефанов.

Leave a Comment