Голямото бягство от соята – за 3 г. площите се свиха 15 пъти

BASF

сояПоголовно бягство от отглеждане на соя – това е констанацията от актуалните агростатистическите данни на земеделското министерство. Според последния оперативен анализ площите, заети с тази протеинова култура, която вече се прибира на полето, са 24 860 дка, от които средният добив е 110 кг/дка. Спрямо миналата година заетата със соя земя е намаляла със 78,4 на сто.

Не беше чак толкова отдавна, когато министерството отчете „колосален“ ръст на площите й. През декември 2015 г. бе съобщено, че те са били през годината 380 000 дка, като през 2014-та са културата е заемала едва 3 000 дка. Да припомним, че соята влиза в списъка на протеиновите култури, за които се изплащат субсидии в размер на 2% от директните плащания. За отглеждането й през 2014-2015 г. бе създадена асоциация „Дунавска соя“.

По данни на опитна станция по соята в Павликени най-много площи у нас с това растение е имало в края на 70-те и началото на 80-те години. Били са почти 1 млн. дка при общо производство 100-120 хил. тона. Най-висок среден добив е получен през 1975 г. –225 кг/да, с който добив България заема първо място в света и изпреварва водещите световни производители на соя –САЩ, Бразилия и Аржентина.

Както се вижда от последния анализ, днес може да се отчете „колосален“ срив от над 15 пъти на заетите със соя полета и сравнително нисък добив.

Leave a Comment