„Край на клетките” искат от Европейска комисия: Брюксел даде ход на инициативата!

Членовете на Европейската комисия взеха решение да регистрират европейска гражданска инициатива, озаглавена „Край на клетките„.

Заявената цел на предложената гражданска инициатива е да се сложи край на „нечовешкото отношение към селскостопанските животни“, отглеждани в клетки.

Европа иска да забрани клетките за сс животни

Европа иска да забрани клетките за сс животни

Организаторите призовават Комисията да предложи законодателство за забрана на използването на: клетки за кокошки носачки, зайци, ярки, бройлери за разплод,

пъдпъдъци, патици и гъски; родилни боксове за свине майки; клетки за свине майки и индивидуални боксове за телета, ако вече не са забранени.

Решението на Комисията да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап Комисията все още не е анализирала неговото съдържание.

Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 11 септември 2018 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата.

Ако в рамките на една година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави от ЕС, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца.

Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Leave a Comment