Систива – 3,60 лв/дка за 360° защита от сеитба до пролетта

BASF

През есента на 2017 г. експертите на БАСФ в растителната защита заложиха опит, който нарекоха „Проектът Систива“. Със семена, третирани с уникалния фунгицид, бяха засети 33 полета в Северна и Южна България. Систива е новият за света продукт на БАСФ, който се прилага заедно с обеззаразителя, но действа и по време на вегетацията.

Във всяко поле бяха наблюдавани два варианта с продукта: Вариант 1 със Систива в доза 75 мл и вариант 2 със Систива в доза 150 мл. На базов парцел до Варинт 1 и вариант 2 бе изведена висок клас растителна защита с фунгицидна комбинация (без Систива).Всеки един опит от 33-те експеримента е заемал по около 100-150 дка, за да може резултатите да бъдат обективни и подходящи за анализ.

За това какво бе установено по време на вегетацията и при жътва разказаха пред земеделци от Раковски и региона на последното Роудшоу из страната Мария Неделчева, търговски мениджър и Върбан Върбанов, регионален мениджър за Южна България.

„Сравнихме Систива не с нетретирани посеви, а с най-интензивната технология на БАСФ, а именно: Кинто Плюс като обеззаразител, Капало като пръв вегетационен фунгицид, приложен във фаза братене, и Диамант Макс като втори вегетационен фунгицид във фаза изкласяване.

Отзивите за тази технология са за значителни резултати като ниво на защита и добив. Затова решихме да видим с какво можем да надградим тази топ технология“, разказа Мария Неделчева.

Комбинациите във Вариант 1 и Вариант 2, наблюдения през вегетацията:

Какво е заложено в двата варианта?

Вариант 1: Систива на 75 мл с Премис и Танго Супер доза 80 мл, вложен във фаза вретенене като първи вегетационен фунгицид, и Приаксор във фаза изкласяване.
Вариант 2: Систива на 150 мл с Премис и едно единствено вегетационно третиране във фаза поява на флагов лист с Приаксор.
„Измервахме надземната маса и кореновата система, защитата от болести, дебелината на стеблата и добивите“, поясни Върбан Върбанов.3

Систива е един от продуктите в концепция на БАСФ AgCelence®, в която участват също Алегро, Диамант Макс, Пиктор и други висококачествени фунгициди. Тези продукти освен фунгициден ефект дават и допълнителни ползи.

От Аграрния университет – Пловдив, където също професионално наблюдават Систива, са съобщили за видим ефект при братене, допълнителни корени и по-развита вегетационна маса. Освен изравнените братя и увеличения ръст на стеблата, посевът е бил и по-чист. Стеблата са били с 16% по-дебели там, където семената са били третирани със Систива.

„Към април посевите изглеждаха еднакво. Но през 5-7 юни, когато на учебно-опитните полета на АУ се проведоха „Открити дни на полето“, откроихме визуална разлика в изхранването на зърното. В нетретираните класове пшеницата беше отдала влага. А третираните имаха възможност още 20 дни да наливат класовете“, илюстрира със снимки регионалният мениджър.

Добиви и печалби

„Осреднихме добивите при 22 от локациите, тъй като нестабилното време провали част от експериментите по време на жътва“, обясни Мария Неделчева.
При базовите парцели без Систива средният добив е бил 640 кг от декар.

27 кг повече е надградила Систива при 75 мл или полученият добив във Вариант 1 е бил 667 кг/дка.
40 кг плюс или 680 кг/дка е била реколтата при Систива, приложена в доза 150 мл. „Добивите варираха, но нямаше вариант, в който допълните вложения да не се изплащат“, обобщи търговският мениджър.4

При цена на зърното 0,30 лв./кг са били остойностени резултатите и ето какво показват те:
Ако земеделците заложат на Кинто Плюс, Капало и Диамант Макс, цената на технологията би им струвала 10,30 лв./дка.

При Систива 75 мл с Премис, Танго Супер на 80 мл, плюс Приаксор при изкласяване, цената на технологията е 11,80 лв. или с 1,50 лв. повече.
При Систива на 150 мл и едно единствено третиране с Приаксор цената на технологията е 12,50 лв. или 2,20 лв. повече спрямо базата.

27-те кг повече при Вариант 1, остойностени на 0,30 лв. за килограм пшеница, носят допълнителен приход от 8,13 лв. на декар. Когато от тях се извади допълнителният разход от 1,50 лева, печалбата е 6,60 лв. от декар.При вариант 2 по същия ред на смятане печалбата е 10,50 лв. на декар.5 (1)

„Като стартираме сега, можем да получим различни от тези резултати“, отбеляза Мария Неделчева.
Върбан Върбанов допълни, че експериментите на БАСФ със Систива ще продължат, докато експертите не открият най-оптималния вариант за земеделците за съотношението разходи/добиви.

Сред безспортните предимства на Систива експертите на БАСФ посочиха защитата, която продуктът осигурява при болестите по пшеницата: дрешлера, септориоза, ръжди, брашнеста мана. При ечемика: ринхоспориум, ленточна болест, мрежести петна.

Систива контролира повече от три от причинителите на кореново гниене – фузариум, снежна плесен, ризоктония.

Тъй като през последната стопанска година кореновото гниене е засегнало доста посеви, Мария Неделчева посъветва стопаните, засегнати от болестта, да влязат в сеитба през октомври вместо през септември, защото при по-ранните сеитби посевите са по-дълго време изложени на атаката на причинителите.

Leave a Comment


+ седем = 11