Рекорден добив на домати и картофи, пролетниците бележат спад

BASF

Производството на домати е с 50,6% над нивото отпреди една година, а това на картофи – с 42,7%.

Това сочат данните от оперативния анализ на МЗХГ.

Рекорден добив на домати

Рекорден добив на домати

При картофите това се дължи главно на по-ранно прибиране на реколтата през настоящата година, а при доматите – на съчетание от повече реколтирани площи към момента и по-висок среден добив.

Производството на повечето от останалите наблюдавани пролетници изостава в границите от 2,1% до 89,5% спрямо миналата година.

Шареният слънчоглед също бележи сериозен спад.

Най-значителен спад е налице при соята и градинския грах, в резултат от съществено намаление както на площите с тези култури, така и на средните добиви.

Към този момент продукцията от тютюн тип „Ориенталски“ е с 19,8% повече спрямо година по-рано, докато при тютюните тип „Вирджиния“ и „Бърлей“ се наблюдава спад, респективно с 32,6% и 40,3%.

Leave a Comment