Правителството подкрепи МЗХГ да не се продава „Сортови семена – Елит“ЕАД

семепроизводствоПравителството подкрепи законопроекта на земеделското министерство за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Законопроектът предвижда промяна в списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях. Министерство на земеделието, храните и горите иска спирането на процедура по приватизация на търговското дружество – „Сортови семена – Елит“ ЕАД. По този начин държавата ще може чрез дружеството да провежда собствена политика в семепроизводството, особено по отношение на структурообразуващи култури – зърнени, житни, технически и др. Освен че имат стратегическо значение за всяка една икономика и формират основния дял от износа на земеделска продукция в България, тази група култури изисква голям обем посевен материал както и адаптиране на сортовете към местните почвено-климатични и агрономически условия, пише в мотивите към решението.

„Сортови семена – Елит“ЕАД е собственост на МЗХГ с капитал от 745 482 лева. Изпълнителен директор на предприятието е Росица Въчева.

В отчета на Агенцията за приватизация през 2017 г. е посочено, че Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла Слатина, която бе обособена част от „Сортови семена – Елит“ ЕАД, е продадена на публичен търг на 28.11.2016 г. за 1 680 000 лева с включен данък добавена стойност (ДДС). Купувач бе “ЛОГИ 9” ООД , гр. Бяла Слатина.

Leave a Comment


девет − = 7