Стопани от област Шумен получават 2 млн. лв. за лозя

Засега от бюджета на лозаро-винарската програма за 2018 г. са усвоени едва 45%

Най-атрактивната мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2014-2018 г., която приключва тази година, е „Преструктуриране и конверсия на лозя”. 

IMG_4490За област Шумен към момента са подадени 11 заявления за плащане по сключени договори. От тях до момента са изплатени 9 заявления на обща стойност от над 1,630 млн. лв. До края на финансовата година предстои изплащане на финансова помощ по още 2 договора за област Шумен. Те са на прогнозна стойност от близо 369 000 лв. Това съобщи директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ в Шумен Милена Чобанова по време на Деня на отворени врати в областната дирекция.

 Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за периода 2014-2018 г. разполагаше с бюджет от над 129,469 млн. евро ( близо 253, 216 млн. лв.). За 2018 година са изплатени близо 23 млн. лв. по 144 договора за цялата страна. Бюджетът на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за този период е в размер на 50,708 млн. лв. Това означава, че усвояемостта по мярката към момента е около 45%. Последните плащания ще бъдат извършени до 15 октомври 2018 г., каза Чобанова.

За 2017 година са изплатени близо 43, 572 млн. лв, което е 86,70% усвояемост на средствата по бюджет, в размер над 50, 254 млн лв. Преведените средства са по 221 договора. За област Шумен е подадено е 1 заявление за плащане, на стойност близо 127 000 лв.

За 2016 година са изплатени близо 42 млн. лв, което е 82,09% усвояемост на средствата от бюджет в размер на близо 51 млн. лв по мярката. Платени са 199 договора. За област Шумен са преведени над 197 000 лв. по 2 договора. 

За 2015 година общо за страната са изплатени близо 39 млн. лв, което е 77,59% усвояемост на средствата от бюджета, в размер над 50 млн. лв по мярката. Платени са 121 заявления по сключени договори. За област Шумен са преведени 771 554 лв. по 1 сключен договор.

За 2014 година са изплатени над 32,158 млн. лв. по 132 договора. Усвояемостта на бюджета, който беше в размер на близо 51,168 млн. лв. е 62,85%. За област Шумен е изплатена финансова помощ от над 208 000 лв по 4 договора, каза още Чобанова.

Следващата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България ще бъде с период 2019-2023 г. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

Денят на отворени врати в ОД на ДФЗ в Шумен премина при завишен интерес. Най-много запитвания имаше във връзка с кампанията на НАП за данъчните и осигурителните ангажименти на земеделските стопани към бюджета. В областната дирекция бяха издадени и 9 удостоверения за особен залог.

Leave a Comment


− 1 = три