ФАО: Загубите от вредители и плевели достигат до 40% и са на нивото отпреди 50 г.

BASF
Осем държави от бившия СССР разработват общ план за управление на пестицидите

домат с дървеница, растителна защита

26-ти септември 2018 г., Кишинев, Република Молдова. Интензификацията на селскостопанското производство и отрицателните последици от изменението на климата създават допълнителна тежест върху земеделските култури, заедно със загубите, причинени от вредители и плевели.

Според последните оценки годишните загуби от насекоми, плевели и болести са около 20-40% от реколтата, което съответства на нивата, регистрирани преди 50 години, съобщават от Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) към ООН.

Независимо от факта, че пестицидите са от съществено значение за намаляване на загубите в добива, ако се използват неправилно, те могат да имат сериозни отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда.

Въпросът за правилното управление на пестицидите е в центъра на вниманието на двудневния регионален семинар на ФАО, който започна днес в Кишинев.

Семинарът събра повече от 20 експерти от Армения, Азербайджан, Беларус, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Украйна и Узбекистан, за да се обсъдят, анализират и засилят съществуващите национални процедури за регистрация на пестициди, разработени от инструментариума на ФАО.

ФАО инструментариумът, разработен и поддържан от отдела по растениевъдство и растителна защита, е предназначен да помогне на страни с ниски и средни доходи при  регистрацията на пестицидите. Той насърчава информирани решения и може да се използва за идентифициране на силно токсични пестициди, за оценка на риска от тяхното използване и за разглеждане на възможни мерки за смекчаване на последиците.

„Регионалното сътрудничество е от решаващо значение за управлението, регистрацията и контрола върху използването на пестициди „, заяви Таня Сантиванес, експерт по земеделието на ФАО.

„Регистриране на пестициди позволява власти да определят кои продукти е разрешено да се използва и за какви цели – каза Саонтиванес. – „Регистрацията дава възможност да се контролира качеството, нивото на използване, изискванията, етикетирането, опаковането и рекламата на пестициди.“

В последния ден на семинара под ръководството на експертите на ФАО осем страни ще разработят план за регионално сътрудничество в областта на управлението на пестицидите. Целта на този план е да насърчи устойчивото развитие на селското стопанство в региона, както и да защити фермерите, потребителите и екосистемата от неблагоприятните ефекти на пестицидите.

1 Comment

  1. ugamuga казва:

    мазни хуйове

Leave a Comment