Класирането по мярка 9 готово, животновъдните сдружения преобладават

В 14 дневен срок недоволните могат да подадат възражения

крави на Вангел ЛоловДФ „Земеделие“ публикува предварителното класиране на проекти по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Общо 38 проекта са класирани с оценки от 60 – максималната, до 10 – минималната.

В класацията с най-силно присъствие са проектите на животновъдни организации и групи – общо 19, които представляват половината от всички.

Проектите на сдружения в сектор Плодове и зеленчуци са 8. В класацията попадат и организации на зърнопроизводители и на сдружения за отглеждане на лавандула и памук.

Голяма част от кандидатите са получили допълнителен брой точки – 20, тъй като са  заложили в проектите си посещение с обмяна на опит с чуждестранни групи или организации на производителите, признати в същия сектор или обмяна на опит и обучения, допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, климата и иновациите.

Проектите бяха оценени в едномесечния срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“, посочват от ДФЗ.

Всеки кандидат по мярка 9 може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПСРС по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на настоящите списъци.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за подбор чрез ИСУН по мярка 9 е 7 563 679 евро.

Leave a Comment