Сирия произведе едва 1,2 млн. т пшеница заради суша, последвана от неспирни валежи

BASF
ФАО: Без хуманитарна помощ най-уязвимите семейства са заплашени от глад

Неблагоприятните метеорологични условия през седмата година от конфликта в Сирия доведоха до рязък спад на вътрешното производство на зърнени култури, съобщиха днес от Организацията по прехрана и земеделие /ФАО/ към ООН.

Снимка на Луай Бешара, ФАО

Снимка на Луай Бешара, ФАО

Производството на пшеница тази година падна до 29-годишно дъно от 1,2 милиона тона, което е около две трети от нивото през 2017 година. Това се дължи на продължителния период на сухо време след сеитбата, последван от тежки неспирни дъждове.

Конфликтът в Сирия също поврежда обширни площи, изхвърля хиляди сирийски фермери от земите им и причинява рязко увеличение на цените на селскостопанските производствени средства.

Все повече изселени сирийци се завръщат в домовете си, но към 5,5 милиона души се нуждаят от някаква форма на хранителна помощ.

„Трябва да продължим да предоставяме хуманитарна помощ, за да предотвратим по-дълбокото изпадане на най-уязвимите семейства в бездната на бедността и глада“ – каза  Корин Флайшър, директор и говорител на програмата на Световната банка за мир в Сирия.

Докато подобренията в сигурността, стабилността и възобновяването на маршрутите за доставка доведоха до спад в цените на храните с около 40% в сравнение с миналата година, цените остават почти седем пъти по-високи в сравнение с периода преди кризата. Поради факта, че безработицата е близо до 60%, семействата са изправени пред спад в покупателната способност, което ограничава способността им да посрещат основните си хранителни нужди.

Предизвикателства, пред които са изправени земеделските производители

Неблагоприятните метеорологични условия доведоха до факта, че тази година само 38% от реколтата от пшеница е била събрана в райони, където имаше наводнения. Земеделските производители съобщиха, че това е бил най-лошия селскостопански сезон в живата памет в Ал-Хасака, североизточен регион, който обикновено осигурява почти половината от реколтата на страната.

Ечемикът, по-устойчива на сушата култура, е оцелял донякъде, но производството му е до най-ниското ниво от 2008 г. насам. Според доклад, базиран на интервюта и проучвания, както и на сателитни и правителствени данни, фермерите се оплакват от недостиг на вода, високата цена на горивото, което им е нужно за напоителните помпи, и липсата на оборудване за третиране на почвата.

Тъй като правителството възвърна контрола върху територията и помпените станции, е започнала работа по възстановяването на пречиствателните станции за отпадни води и каналите за напояване. Въпреки това, може да са необходими години, за да завършите възстанови всичко.

Конфликтът в Сирия е причинил огромни щети на селскостопанския сектор. Това се вижда и от ограничения достъп до семена, което ще бъде „сериозен проблем“ през следващата година, се казва в доклада на ФАО-WFP. Много земеделци разчитат на зърното, което са отделили от собствените си ограничени добиви, за да извършат сеитба. Като се имат предвид слабите добиви на зърнени култури през тази година, качеството на семената за презасяване в края на този месец вероятно ще е ниско, със съответстващи резултати през следващата година.

Други ключови капиталови стоки и оборудване – торове, субсидирани горива, пестициди, трактори, зърнохранилища, мелници и складове – също отсъстват. Броят на добитъка, въпреки че е около половината от равнището на 2011 г., се е стабилизирал в сравнение с миналата година, но е възможно да се стигне до клане на животни, тъй като цените на храните се покачват.

Хранителна сигурност

Смята се, че продоволствената сигурност се е подобрила леко през изминалата година поради подобрената сигурност и достъпа до пазара. Съществуват обаче сериозни проблеми заради продължаващия конфликт.

Хранителната помощ е жизненоважна за засегнатите от конфликти домакинства в цялата страна и ще продължи да бъде необходима. Почти една четвърт домакинства са изправени пред проблем с недохранването и ограничения достъп до основни микроелементи.

Според доклада намаляването на нивата на чуждестранна помощ може да представлява сериозна заплаха за последния напредък в продоволствената сигурност, освен ако възстановяването и растежът продължат.

В момента WFP /Световна програма по прехраната/ осигурява хранителна помощ на около 3 милиона души.

ФАО помогна на земеделските производители да произведат достатъчно количество пшеница за изхранване на още 1,7 милиона души през 2017 г., да се предотвратят заболяванията по животните и насърчаване на възстановяването на инфраструктурата в селските райони и създаването на възможности за генериране на доходи, както и подкрепа на създаването на микростопанства.

 

Leave a Comment