Държавата плаща за изграждане на инфраструктура в промишлена зона „Куклен“

BASF
КЦМ

Зоната е точно срещу КЦМ

Правителството прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Куклен, обл. Пловдив, ще се предоставят средства за изграждане на елементи на общинска инфраструктура в местност „Капсида“, община Куклен. В имота ще се изпълнява сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект на „Одело Фарба България“ АД „Автомобилно външно осветление и пластмасови компоненти за осветителни продукти“. Инфраструктурата ще бъде собственост на Община Куклен и ще се ползва от всички предприятия в Промишлено-търговска зона „Куклен“, техните служители, доставчици и клиенти.

Leave a Comment