Частен изпълнител пуска на търг 29 дка ниви в землището на Стряма

BASF

земя на търг от чси в с. СтрямаЧастен съдебен изпълнител обяви на публична продан чрез търг ниви в размер на 29,352 дка в землището на село Стряма, община Раковски. Те са шеста категори, неполивни, в местността „Касарски кладенец“. Началната цена е 32 960 лева.

Земята е собственост на Павел Георгиев, който има задължение към Взаимоспомагателна кредитна кооперация на частни земеделски стопани – Марица инвест.

Според съобщението върху имота има две договорни ипотеки. Едната е от 2013 г., за да обезпечи кредит от 12 хил. евро. Втората е през 2014 г. за получени от кооперацията 17,5 хил. евро.

Кредитната кооперация „Марица инвест“ съществува от 1996 г. За дейността си кооперацията е получила през 1996-2000 г. финансова субсидия от правителството и от ЕС по програма ФАР. От 2000-та година кооперацията е бенефициент по проект на немското правителство, пише в сайта на „Марица инвест“.

Председателят на кредитната кооперация Рангел Ботев съобщи пред Агро Пловдив, че в организацията членуват 750 земеделци, които получават кредити за дейността си при максимален размер от 40 хил. лева. Всички те участват и при разпределянето на дивидент от годишната печалба.

 

 

Leave a Comment