Средният добив от царевица ‘2018 е с 30% по-висок

царевица30,3% по-висок добив от царевица за зърно спрямо 2017 г. отчита при 64 на сто реколтирани площи в страната към 4 октомври отдел Агростатистика към земеделското министерство. 762 кг/дка е постигнатият среден национален добив.

В областите Русе и Враца са рекордните осреднени добиви – съответно 847 и 832 кг/дка, следвани от Монтана и Велико Търново с по 818 кг. 801 кг/дка са отчетени в Добрич. В област Пловдив средният добив е близък до рекордния – 793 кг/дка.

Царевицата за зърно е засята върху 4 101 918 дка в страната, от които почти една четвърт са в Добрич –  1 014 770 дка. В Пловдив се отглежда на 46 300 дка.

Маслодайният слънчоглед, който към същата дата е прибран на 96%, също е с по-високи с 12,2 процента добиви като средният достига 257 кг. Максималният за страната резултат от средно 301 кг/дка е постигнат в област Добрич, след който са Пазарджик с 280 кг, Русе и Силистра с 279 кг. За област Пловдив средният добив е 234 кг/дка.

Маслодайният слънчоглед заема 7 360 589 дка, като близо 10% от всички са в област Добрич – 724 168 дка.  Пловдив се записва с 268 140 дка.

 

 

 

 

Leave a Comment