Проект: Земеделците ще плащат месечно с 58 – 66 лв. повече за осигуровки догодина

BASF

нивиПроектобюджетът на държавното обществено осигуряване /ДОО/ предвижда за 2019 г. минималният осигурителен доход за земеделски производители и тютюнопроизводители да бъде увеличен драстично – от 350 на 560 лева месечно или с 60%.

Това означава, че ако през 2018 г. земеделците са плащали месечно по 97,30 лв./за пенсии и здравни/, в случай, че са се отказали да плащат за фонд „Общо заболяване и майчинство“, който е 3,5%, то от догодина за пенсии и здравно осигуряване ще трябва да превеждат по 155,68 лв. или с 58,38 лв. повече за месец. 

Ако земеделските производители са избрали да плащат и за фонд „Общо заболяване и майчинство“ /за да получават плащания от НОИ при заболяване/, то техните осигуровки се увеличават от 109,35 лв. на 175,28 лв. месечно или с 65,73 лева за месец.

Как ще се увеличат като реални суми осигуровките, ако проектът бъде одобрен окончателно?

  • За родените преди 1 януари 1960 г.:
  1. За държавно обществено осигуряване:

 За фонд „Пенсии“:

19.80% от 560 лв. – 110,88 лв. / при 69,30 лв. за 2018 г./

 За фонд „Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство”:

23.30% от 560 лв. –  130,48 лв. /при 81,55 лв. за 2018 г./

  1. За здравно осигуряване:

8% от 560 лв. – 44,8 лв. / при 28,00 лв. за 2018 г./

  • За родените след 31 декември 1959 г.:
  1. За държавно обществено осигуряване:

 За фонд „Пенсии”:

14,8% от 560 лв. = 82,88 лв. /при 51,80 лв. за 2018 г./

 За фонд „Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство”:

18.30% от 560 лв. = 102,48 лв. /при 64,05 лв. сега/

  1. За допълнително задължително пенсионно осигуряване :

5% от 560 лв. = 28 лв. /при 17,50 лв. за 2018 г./

  1. За здравно осигуряване:

8% от 560 лв. = 44,8 лв. /при 28,00 лв. сега/

За 2019 г. проектът предвижда увеличение на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се от 510 на 560 лева. Толкова ще бъде и размерът на минималната работна заплата догодина.

От 1 юли 2019 г. всички пенсии се увеличават с 5,7%, предвижда проектобюджетът на ДООТой е готов и ще се обсъжда на заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт днес, 15 октомври.

Предвижда се още от 1 юли догодина да се повиши таванът на всички пенсии от сегашните 910 на 1200 лева.

В проектобюджета на ДОО за догодина е заложено повишение на максималния осигурителен доход от сегашните 2600 на 3000 хил. лева. Новият таван на пенсиите е 40 на сто от тази сума. 

Запазва се минималното дневно обезщетение за безработица от девет лева и максимално от 74,29 лева.

Запазва се периодът за изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години на 380 лева.

В проекта е отбелязано, че средният брой на пенсионерите за 2019 година се очаква да намалее до около 2 154 800 души.

Средният размер на пенсията през 2019 година се предвижда да достигне 386, 27 лева, като номиналното нарастване е 6,2% при очакван среден размер за 2018 година – 363,82 лева /по Закона за бюджета на ДОО за 2018 година средният размер на пенсията е 362,97 лв/.

Запазва се режимът за изплащане на болнични – първите три работни дни от осигурителя, а от четвъртия ден – от ДОО. Запазва се и периодът, доходът, за който се взема предвид при изчисляване на размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и безработица – 24 месеца.

За 2019 година не са договорени минимални осигурителни прагове. Без налагане на административно увеличение на праговете, при планирано увеличение на минималната заплата – с 9,8 на сто, средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2019 година ще е около 4,7 на сто, пише в проектобюджета.

Догодина няма да се внасят вноски във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

Leave a Comment


3 + = седем