Св. Василева: 46 хил. земеделци и тютюнопроизводители ще засегне скокът на осигурителните вноски

Причината за значителното увеличение на минималния осигурителен праг е той да бъде уеднаквен с този на самонаетите лица от другите сектори  
Момчил Неков, Светла Василева и Пламен Димитров Архивна снимка на Агро Пловдив

Момчил Неков, Светла Василева и Пламен Димитров
Архивна снимка на Агро Пловдив

Готвеният за 2019 г. скок на минималния осигурителен праг на земеделски производители и тютюнопроизводители ще засегне 46 хиляди души, съобщи пред Агро Пловдив Светла Василева, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието към КНСБ. Вчера Надзорния съвет към НОИ одобри проектобюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/, според който минималният праг трябва да бъде увеличен от 350 на 560 лева. Така при плащане на осигуровките за пенсия, за болнични и за здраве земеделците трябва да внасят месечно 175,28 лв. при 109,35 лв. вноски за 2018 г.

Светла Василева поясни, че основният аргумент за увеличението е желанието на управляващите и на синдикатите, в това чилсо и КНСБ, да уеднаквят вноските към НОИ, тъй като в момента разликата между сумите, които внасят земеделците и другите самонаети лица е твърде голяма. „Ако трябва да се изчисли реалната пенсия на земеделски производител, който се е осигурявал на 300 или 350 лева праг, то тя ще бъде около 120-130 лева месечно. Но благодарение на солидарния принцип, по който оперира осигурителната си система, земеделецът при пенсиониране получава минимална пенсия, която е по-висока от тази, която би получил на база на вноските си“, поясни тя. 

Въпреки че уеднаквяването на вноските изглежда справедливо спрямо останалите икономически сектори, Светла Василева смята, че земеделците, за разлика от останалите производства, са зависими от климат, природа, пазар. При неблагоприятни обстоятелства е напълно реално те да не могат да платят осигуровките по минималния праг.

Освен това доходите на земеделците не са постоянно число през годината, а системата от своя страна изисква те да се внасят ежемесечно. 

Подходът към земеделските производители и тютюнопроизводителите трябва да бъде диференциран, според Василева. Необходимо е осигуровките да са на база площ, обем на производство и приходи. „За това настояваме в парламентарните комисии по земеделие и по социални дейности още от 2015 г., когато започна да расте минималния осигурителен праг за земеделците“, поясни тя.

Според председателя на синдикатите в земеделието може да се очаква предложеният бюджет на ДОО в частта му за земеделските производители да бъде променен при обсъждането в парламента и минималният осигурителен праг да падне значително под заложените 560 лева.  

Leave a Comment