Увеличават държавния трансфер към ССА и аграрните университети

BASF

абсолвенти, студенти АУВ приложение 6 към Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г. е посочено, че държавният трансфер към Селскостопанска академия (ССА) за 2019 г. ще е в размер на 25 011 500 лева. Прогнозата на финансовото министерство е, че за 2020 г. академията ще получи 26 422 500 лв., а през 2021 г. 27 622 500 лева. 

Средствата към университетите, свързани със селско стопанство, гори и технологии, също ще бъдат увеличени догодина. Така например Тракийският университет, който получава най-голям трансфер, ще ползва 21 194 400 лева при 19,9 млн. лв. тази година. От държавния бюджет ще бъдат преведени на Аграрния университет за 2019 г. 8 002 400 лева, като през настоящата година сумата е с около 370 хил. лв. по-ниска. Лесотехническият университет е с най-драстично увеличение в размер на близо 1,5 млн. лв. и догодина този ВУЗ ще получи 8,7 млн. лв. Трансферът към Университета по хранителни технологии расте от 6 672 500 на 6 974 500 лева.   

Leave a Comment


три + = 8