Д-р Руул Йогениил за новата ОСП: ЕК ще санкционира държавите, ако земеделската им политика е сбъркана

BASF
Новост ще са екосхемите, които ще се плащат по Първи стълб, а всяка държава член на ЕС трябва да разработи поне една

д-р Раул Йогениил, ХоландияПрез следващия програмен период (2021-2027 г.) Европейската комисия ще даде голяма самостоятелност на държавите членки за създаване на самостоятелни земеделски политики, но ще извършва и постоянни наблюдения за въздействието от прилагането им. Държавите ще следят показателите за производството и резултатите от политиката, а ЕК ще проучва генерално какво е въздействието. Ако съответната държава не покаже резултатите, които е очаквала, Еврокомисията може да задържи част от плащанията. Това обясни вчера в доклада си пред форума на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) д-р Руул Йогениил от изследователския институт към Wageningen University в Холандия. Оценката на въздействието от прилаганите земеделски политики от всяка държава ще се извършва от ЕК.

Д-р Йогениил посочи, че за да се предпази от орязване на евросредства, всяка държава трябва да извърши сериозни предварителни анализи за въздействието на политиките, които смята да прилага. За целта земеделските министерства трябва да работят с независими институции. Целите, които следващата ОСП си поставя са земеделския сектор да бъде по-устойчив и с по-високи и стабилни доходи. За стабилността на доходите ще помогнат инструментите за управление на риска. Ще има по-ясни правила за околната среда и климата. Ще бъде стимулирана жизнеността на селските райони.

В настоящата ОСП има правила за „зелена икономика“, които ще бъдат променени, подчерта холандският специалист. Някои от изискванията ще останат като това за поддържане на пасищата например, но за тях стопаните не бива да очакват допълнително заплащане.

Новост ще са екосхемите, като всяка държава трябва да разработи поне една такава. Въпрос на избор пред фермерите е дали ще изберат да я приложат. За екосхемите ще се плаща по първи стълб, земеделците ще са без задължение да съфинансират помощта. Ако държавата одобри повече екосхеми, то тогава плащанията на площ ще бъдат по-малки.

От земеделските производители ще се очакват повече резултати. На втори и по-незначителен план ще са изискванията към към фермерите. Няма да има преки наблюдения на ЕК върху земеделците, както е било досега. След 2020 г. бенефициентите ще бъдат под прякото наблюдение на държавата.

Има някои рискове пред общия европейски пазар след 2020 г. Например ако някоя държава увеличи плащанията по екосхемите, това би се приело като скрито подпомагане, което може да наруши равновесието на пазара. Възможно е конкретен сектор да бъде подпомогнат с конкретни плащания, което също ще е антипазарно, обърна внимание д-р Руул Йогениил.

 

Leave a Comment