Четири ферми в Пловдивско пострадаха от инфлуенца за 40 дни

BASF

яйце, кокошкиЧетири птицеферми в област Пловдив пострадаха от инфлуенца А за късия период от 19 септември до 30 октоктомври. Последната заповед на директора на БАБХ от 30 октомври е за обявяване на огнище на птичи грип в птицефермата на „ДАП – 91 – Деян Павлов“ в село Богданица, община Садово. Обектът е част от семейното стопанство на „Андип – 91″. Заразената ферма е за свободно отглеждане на кокошки носачки и е с шест халета.

Преди това на 24 октомври бе установено първично огнище на инфлуенца А в животновъден обект тип „заден двор“ в село Крумово, общ. „Родопи“.

На 5 октомври ветеринарите установиха птичи грип в личен двор в село Манолско Конаре, община „Марица“.

Голямата птицеферма за кокошки носачки на „Велди“ в село Трилистник, община „Марица“ пламна от заразата на 19 септември.

Leave a Comment