Депутатите гласуват днес на първо четене промени в Закона за общата организация на пазарите

BASF

биологично земеделие

Програмата на парламента за днес, 8 ноември, предвижда разглеждане на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите за земеделски продукти на ЕС.

Промените засягат доста от предишните текстове, свързани с отчетността при продажните цени на тон захар, складовите наличности на продукта, произведените количества изоглюкоза.

Министерството на земеделието се задължава да поддържа електронни регистри на производителите на продукти и храни с географско означение; на продукти и храни с традиционно специфичен характер; на лицата, които контролират двете групи производители; и на производителите на земеделски продукти и храни, означени като „планински продукт“. Тепърва ще се създава наредба за условията и реда, по които даден продукт може да бъде представян като „планински“.

В законопроекта се затяга контрола върху биологичното производство. Производителите, преработвателите и търговците на биохрани също ще влязат в електронен регистър. Такъв ще има и за лицата, които ги контролират. Ще има електронен регистър за посевния и посадъчен материал, и семена от картофи, произведени по правилата на биологичното производство. Документът включва контрол върху онлайн търговията с биопродукти, както и върху заведенията за обществено хранене.

Земеделските производители на зърно вече няма да отчитат ежемесечно продукцията си, а ще го правят до 30 септември – за производителите на житни и рапица, и до 30 ноември – за производителите на слънчоглед, царевица и соя.

Променят се условия за участие в промоционалните програми, изменения касаят и училищните схеми.

 

Leave a Comment


− три = 3