Инфлуенца по птици установена и в Старозагорско

BASF

стопанство за патициПървично огнище на Инфлуенца по птици тип А е установено и в Старозагорско. Заразено е стопанство с патици в с. Православ, община Братя Даскалови. Птиците ще бъдат убити според заповедта на директора на БАБХ Дамян Илиев от 8 ноември.

В 10-километровата зона попадат и населени места от област Пловдив. Това са селата Тюркмен, Чоба и Зелениково и град Брезово, всичките в община Брезово. Там е забранено предвижването на птиците, освен ако не са предназначени за клане. Забранено е и заселването на нови.

Директорите на областните дирекции по безопасност на храните в Стара Загора и Пловдив се задължават всеки ден да докладват до 16 часа за изпълнението на мерките срещу птичия грип.

Leave a Comment


+ 5 = осем