ФАО призовава: Засадете дърво за децата си!

BASF

есен в паркаНа 16 ноември, който се отбелязва като за Ден за по-чист въздух, ФАО отправя призив към хората: Засадете дървета за бъдещите поколения! От Организцията по прехрана и земеделие към ООН подканя тези, които засадят фидана да споделят снимката си с ФАО чрез Instagram (tag @UNFAO) и Twitter (маркер @ FAOForestry). 

Поне 9 са причините да поискаме защитата на дърветата.   

За първи път в историята повече от 50% от населението на света живее в градове и населени места. До 2050 г. тази цифра ще достигне 66%. Преминаването от селските към градските райони, особено в Африка и Азия, се дължи на бедността и свързаните с нея социално-икономически фактори, отбелязват от ФАО. 

Бързият растеж на градовете в повечето случаи се осъществява без планирана стратегия за използване на земята и произтичащият от това натиск от страна на населението води до много вредно въздействие върху горите, ландшафтите и зелените площи в и около самите градове. Екологичното въздействие на урбанизацията често се влошава от изменението на климата и включва увеличаване на замърсяването, намаляване на храната и ресурсите, увеличаване на бедността и честотата на екстремни климатични събития. 

Ето девет причини да засадите дърво: 

1. Дърветата допринасят за подобряване на хранителната сигурност като осигуряват плодове, ядки и зеленина, както за консумация от човека, така и за храна за животни. Дървесината, от своя страна, може да се използва за готвене и отопление.

2. Дърветата играят важна роля за увеличаване на градското биоразнообразие, като осигуряват на растенията и животните благоприятни местообитание, храна и защита.

3. Зрялото дърво може да поеме до 150 кг CO2 годишно. Поради това дърветата играят важна роля в смекчаването на последиците от изменението на климата. Дърветата спомагат за подобряване на качеството на въздуха, особено в градовете с висока степен на замърсяване, което ги прави по-здравословно място за живеене.

4. Стратегическото разположение на дърветата в градовете ще помогне за охлаждането на въздуха с 2 до 8 градуса по Целзий, като по този начин ще се намали топлинният ефект в градовете и ще се помогне на градското население да се адаптира към изменението на климата.

5. Големите дървета са отлични филтри за градски замърсители и малки частици. Те абсорбират замърсяващи газове (например въглероден окис, азотни оксиди, озон и серни оксиди) и филтрират малки частици от въздуха, като прах, сажди или дим, като ги задържат на повърхността на листата и кората.

6. Проучванията показват, че живеенето в близост до градските зелени площи и възможността за достъп до тях спомагат за подобряване на физическото и психическото здраве, например чрез понижаване на кръвното налягане и намаляване на стреса. Това, от своя страна, допринася за благосъстоянието на градското население.

7. Възрастните дървета регулират водните потоци и играят ключова роля за намаляване на риска от природни бедствия, те предотвратяват и наводнения. Например едно вечнозелено дърво може да поеме повече от 15 000 литра вода годишно.

8. Дърветата също така спомагат за намаляване на въглеродните емисии, като помагат за пестене на енергия. Например правилното разположение на дърветата около сградите може да намали нуждата от климатизация с 30% и да намали разходите за отопление през зимата с 20-50%.

9. Планирането на градски пейзажи с дървета води до увеличение на стойността на недвижимите имоти с почти 20% и привлича туризма и бизнеса.

Град с добре планирана и правилно управлявана инфраструктура става екологично устойчив и по-справедлив по отношение на хранителната сигурност, намалява бедността, подобрява поминъка, смекчава последиците от изменението на климата и се адаптира към тях, намалява риска от природни бедствия и опазването на екосистемите. По този начин, през целия си живот, дърветата осигуряват комбинация от ползи, два до три пъти повече от усилието да засадиш дърво и да се грижиш за него.

 

Leave a Comment