10 азиатски държави обсъждат как да се справят със скакалците

BASF
Снимка на ФАО

Снимка на ФАО

21 ноември 2018 г. Бишкек, Киргизстан. Постоянно мигриращи и опустошаващи реколтата от зърнени и бобови култури, слънчоглед, зеленчуци, както и естествената растителност, скакалците събраха днес делегати от 10 държави в Азия на семинар в Киргизстан. Вредителят е заплаха не само за отделни държави, но и за цели региони, съобщават от ФАО. От 2009 г. насам представители от Кавказ, Армения, Азербайджан, Афганистан, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Русия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан се срещат всяка есен с експерти на ФАО, за да направят преглед на ситуацията със скакалците и да обсъдят бъдещите си действия.

Работният семинар се провежда от 19 до 23 ноември в Бишкек, Киргизстан.

Целта на работната среща е да направи преглед на последните вреди нанесени от скакалците и борбата с тях в тези страни. Участниците ще обсъдят изпълнението на програмата през 2018 г. и въз основа на прогнозата относно състоянието на скакалците, техническите нужди и наличните ресурси, ще определят работния план за 2019 г. Дейностите обхващат широк кръг от въпроси, включително и публикуването на национални и регионални бюлетини, обучение и трансгранични проверки, наблюдение и анализ на работа, както и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда в хода на действията за борба с скакалци.

Работният семинар ще предостави възможност за обсъждане на дългосрочни и устойчиви механизми за регионално сътрудничество по отношение на управлението на скакалците.

„От началото на програмата досега държавите заедно с ФАО изминаха дълъг път и постигат конкретни резултати“, – каза Ани Монард, ръководител на групата на ФАО за трансгранични вредители и болести. „Благодарение на помощта на ФАО, местните специалисти подобриха своите знания и умения за контрол на скакалците и усвоиха използването на съвременни инструменти за подобряване на наблюдението, анализа и прогнозирането на динамиката на числеността на скакалците“.

Растениевъдството и животновъдството в Кавказ и Централна Азия са основните източници на храна и доходи на семейните стопанства. Следователно, щетите от скакалци не са само селскостопански, но и икономически, и социални.

В семинара ще бъде обсъдена стратегия за предотвратяване на разпространението на скакалците, основана на подходящ мониторинг. За тази цел бяха разработени два важни инструмента: автоматизирана система за събиране на данни и система за контрол на скакалците в Кавказ и Централна Азия (CCALM).

Както отбеляза Монард, мерките за контрол на скакалците представляват риск за човешкото здраве и околната среда. По време на семинара участниците ще направят преглед на напредъка, постигнат от новосъздадените национални екипи при мониторинга на контролните операции, и намаляването на риска.

Експертът на ФАО добави, че участниците ще получат актуална информация и практически препоръки за намаляване на риска от пестициди за контрол на скакалците в Кавказ и Централна Азия.

Leave a Comment