За 2 години производството на краве мляко е намаляло с 58 млн. литра

BASF
През 2017 г. най-много са се увеличили водоплаващите, биволиците и козите

През 2017 г. броят на водоплаващите птици се е увеличил с почти половин милион, което поставя подсектора на първо място по ръст сред останалите направления в животновъдството. От 1 145 000 през 2016 г., патиците и другите водоплаващи са станали 1 712 000, се вижда в Аграрен доклад 2018 г., който анализира данните за миналата година. Скокът е с 45,5%.

крава ХолщанйПозитивни са данните и за биволовъдството и козевъдството. Биволиците са с 15% нагоре до 8 720 броя, козите майки са с 10,7% повече до 220 866 броя. В същото време млечните крави в страната са намалели с 19 273 до 252 056 броя. Месодайните крави пък са се увеличили горе-долу със същото число, с което са намалели млечните, което подсеща, че доста от декласираните от БАБХ млечни стопанства са се регистрирали като производители на месо.

Прогнозите на министерството за 2018 г. са оптимистични за всички направления в животновъдството

Аграрен доклад 2018 г., животновъдство 

През 2017 г. се запазва тенденцията на намаление на броя на стопанствата, отглеждащи селскостопански животни, главно за сметка на отпадане на част от дребните стопанства. Окрупняването на сектора допринася за по-голяма устойчивост на фермите, по-ефективно и рентабилно производство, се посочва в доклада.

В сравнение с 2016 г., животновъдните стопанства, в които се отглеждат говеда, намаляват с 15,1%, а тези с биволи – с 6,1%. При стопанствата, отглеждащи овце и кози, спадът е съответно с 14,6% и 22,3%, а при тези със свине – с 26,4%.

Производството на краве мляко, което през 2015 г. почти докосваше 1 млн. тона (998 093 000 литра), през 2017-а е намаляло до 939 978 000 литра (минус 4,9%). Това означава, че за две години сме загубили 58 115 млн. литра.

С най-голям минус спрямо 2016 г. от почти 13 на сто е овчето мляко – от 76 986 тона до 67 029 тона годишно производство.

Козето мляко бележи ръст от 6,4 процента до 42 316 тона.

Leave a Comment