Сеитбата на пшеница приключи със 108 хил. дка повече площи

братила пшеницаСеитбата на пшеница и други житни приключи с малко над 108 хил. дка повече заети площи в сравнение с есента на 2017 г. Към 23 ноември в страната за засети 10 718 213 дка при 10 610 175 дка миналата година. Друг е въпросът колко от младите посеви ще оцелеят до пролетта, тъй като продължителното засушаване забави вегетацията на всички есенници и някои от тях влизат в зимата без да са братили.

При другите есенници агростатистиката към земеделското министерство отчита минуси.

Маслодайната рапица е заела около 63 хил. дка по-малко полета и е засята върху 1 629 939, което е с 3,8% по-малко.

С 16% по-малко са площите с ръж, които са 46 549 дка. Тритикалето е върху 105 127 дка и резултатът спрямо м.г. е минус 15%. Площите с ечемик са с 4 на сто свити до 1 012 923 дка. 

 

Leave a Comment