В открито писмо до Порожанов, Борисов и Фил Хоган пчелари от цялата страна потвърждават протеста на 10 декември

BASF
Браншът иска 40 лв. на пчелно семейство de minimis, национална лаборатория за изследване на отровени пчели, субсидии за екосистемна услуга по опрашването и отправя сериозни критики към БАБХ

Количките за сваляне на кошерите са направени в пчелинаВ Открито писмо, което ще бъде изпратено днес, над 30 пчеларски сдружения от цялата страна потвърждават участието си в националния протест, който ще се проведе от 13 часа на 10 декември (идния понеделник) пред сградата на земеделското министерство. Очаква се протестът да събере над 2 хиляди души. Писмото е адресирано до земеделския министър Румен Порожанов, Министерския съвет, еврокомисаря Фил Хоган, европедупата Момчил Неков и директора на дирекция „Животновъдство“ в МЗХГ Силвия Василева.

В общия документ пчеларите правят равносметка на състоянието на сектора. По данни от отдел Агростатистика на земеделското министерство те посочват, че за последните 9 години пчелните стопанства са намалели с 43%. За последната статистическа година смъртността при пчелите се е увеличила със 77,9%, като загиналите пчелни семейства са почти 67 хиляди. От отравяния са унищожени близо една трета от семействата.

В писмото се предупреждава за оттегляне на младите хора от пчеларството и тъжния факт, че средната възраст на пчеларите е между 50 и 60 години.

За тази година в много райони от страната са отчетени нулеви добиви от мед и висока смъртност на пчелите, причинена от растителнозащитни продукти. Според пчеларите браншът реално е пред колапс.

„Свидетели сме на безразличие от страна на министерството по отношение на горепосочените факти, както и  неглижиране на цял един сектор в животновъдството“, се казва в писмото. Според подробна сметка, която се прилага в Откритото писмо, доходът на пчелар със 125 кошера е 605 лева на месец или 7 263 лв. годишно. С него стопанинът трябва да издържа семейството си, а също така да закупи консумативи, необходими за пчелина.

В писмото не е спестена и критика към Българската агенция по безопасност на храните. Според бранша агенцията не извършва качествен контрол за нерегламентираното третиране на селскостопанските посеви. Не следи за качеството на внесения мед от трети страни, както и за етикирането и предлагането му на българския и европейския пазар. Агенцията въобще не контролира българските преработвателни дружества, част от които според пчеларите фалшифицират меда.

В писмото и на протеста пчеларите ще настояват за подпомагане по държавната помощ de minimis в размер от 40 лв. за пчелно семейство. Сумата е посочена заедно с приложена сметка, която показва, че тазгодишните загуби са именно толкова.

Пчеларските сдружения искат да бъде създадено експертно консултативно звено за решаване на проблемите в сектора. В него трябва да участват представители на пчеларски сдружения избрани на областен принцип.

Друго искане на бранша е да се създаде национална акредитирана лаборатория за изследване и анализ на отровените пчели. В тази връзка пчеларите настояват отравянията на пчелите да бъдат криминализирани.

В писмото сдруженията предлагат да се осигури заплащане на еко системна услуга „опрашване” на регистрирано пчелно семейство.

На последно място в писмото се иска в работната група, която ще изработи следващата тригодишна Национална програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. да участват експертни и реални неправителствени организации.

Писмото е подписано от Пчеларско сдружение ,,Пчела 2018- Благоевград“; СНЦ „Пчеларско сдружение Бургас“; пчеларско дружество „Янтра “ гр В. Търново; Пчеларско дружество „Клептуза“ – Велинград; Пчеларско дружество“ Димитър Балев “ гр. Видин; СНЦ „Пчела Добрич 1946“; Пчеларство сдружение Елхово; Пчеларско сдружение “ Акация “ гр. Каварна; Пчеларско дружество „Лавандула“; Федерация на българските пчелари; Сдружение на пчеларите „Букет“; Пчеларско дружество „Пчела“; Пчеларско дружество Несебър; СНЦ  „Пчеларски Съюз-Южна Пчела“ ;ОПС „Акация 1899″; ОБПС „Лудогорска пчела“ гр. Разград; Сдружение “ Пчелари Русе „; ОБПС „Русчуклия“ гр. Русе; Пчеларско сдружение „Тракийска пчела“; Пчеларско сдружение „Билка“; Пчеларско сдружение „Родопска Пчела“; ОБПС София; Общински браншови пчеларски съюз гр. Стамболийски ; Пчеларско сдружение „Липа – Стара Загора“; Асоциация Био Пчелини Странджа; Пчеларско сдружение „Гергана”; Пчеларско сдружение ,,Пчела-Източни Родопи“ гр. Хасково; Сдружение „Общински браншови пчеларски съюз – Хисаря“; Пчеларско сдружение „Общинска браншова Пчеларска организация гр. Шабла; Пчеларско сдружение „Апис“ гр. Ямбол.

Leave a Comment