Земеделците в Унгария получават 10% отстъпка на всяка бензиностанция

BASF
В Земеделската камара членуват задължително всички фермери. Възползват се от застраховки, телекомуникационни услуги, съдействие от специална Служба към камарата, аграрна информация

Бела Кочи от Унгарската земеделска камара

Вече 8 години всички фермери на Унгария членуват в Националната Земеделска камара. Задължително! Това е уредено в закон за камарата, обнародван през 2013 г. Това съобщи в Пловдив Бела Кочи, директор на Международни отношения и търговия в Унгарската земеделска камара. Той бе един от лекторите в програмата на Агро семинара на НАЗ.

Земеделската земя в Унгария е 5 346 000 хектара, а заетите със селско стопанство са около 217 000 души. Най-много площи заема царевицата, а след нея е пшеницата, следвани от слънчогледа и захарното цвекло. С тези общи данни Бела Кочи представи земеделието в страната си. Специално за захарното цвекло добави, че преди присъединяването към ЕС в Унгария е имало 40 фабрики за преработка на захарното цвекло, от които е останала само една. „Определено, секторът се бори за оцеляването си“, коментира той.

В началото, когато е бил приет законът, който постановил, че в страната ще има една земеделска камара, в която всички производители са длъжни да членуват, фермерите не са били доволни. Причината за това е проста – доста от тях не са искали да плащат членски внос. Впоследствие нещата се урегулирали. Тези, които отказвали да си внесат годишната такса, трябвало все пак да го направят, защото иначе унгарските данъчни служби се заемали да събират взиманията.

Към националната земеделска камара има 19 регионални камари – всяка със свой председател и членове на управлението. На всеки 5 години земеделците избират регионалния председател чрез гласуване в урни. Практиката досега е показала, че избирателната активност не е висока – на последните избори са участвали едва 24% от членовете. Така е и в останалите държави, каза Кочи, който е направил проучване по въпроса. Засега с най-висока избирателна активност е Австрия, където на последните избори за президент на камарата са участвали 25% от имащите право на глас. По-високият процент обаче се дължи на факта, че в същия ден е имало и политически избори.

Членският внос на замеделците варира от 3 евро до 3 300 евро годишно. Той се определя категорията, в която попадат фермерите. Те са разделени на 11 категории според дейността, която съответната организация към камарата развива.

Президентът на националната камара се избира от Общото събрание на членовете. Впрочем, той е депутат в унгарския парламент и може би това е една от причините камарата и правителството да са в много добри отношения.

Президентът има четирима заместници. Ресорите им са земеделие, хранителна промишленост, развитие на селските райони и общи земеделски въпроси.

В централата на националната камара работят 300 човека, информира Бела Кочи.

Отделно от това към камарата е създадена Служба за съдействие, която е аналогова на българската Национална служба за съвети в земеделието. Тя е с два пъти повече персонал – 600 души, и съдейства на фермерите в много посоки, заедно с това събира и статистическа информация. „Ако тази вечер земеделският министър съобщи по телевизията каква е очакваната реколта от картофи, то тази информация той със сигурност е получил от Службата за съдействие“, илюстрира унгарецът.

Издръжката на земеделската камара идва от три посоки. Около 30% от бюджета се попълва от членския внос. 40 на сто се превежда от националния бюджет на държавата. Други 30% са европейски средства.

Членуващите в камарата земеделци, тоест всички, се възползват от специално договорени застраховки, телекомуникационни услуги, от горива, в това число и газ. Фермерите получават чрез членската си карта 10% отстъпка от цената на горивата на всяка бензиностанция.

Всички фермери имат имена и пароли, с които влизат в сайта на камарата и ползват богатата информация в него, която ежедневно се обновява.

Като голям успех на земеделската камара на Унгария Бела Кочи отчете създаването на противоградова защита на цялата земеделска територия. „През последното десетиление страдахме много от градушките. Но отскоро с финансовата подкрепа на правителството изградихме система за защита със наземни генератори. Те изпаряват сребърен йодит в атмосферата, но не чрез ракети, както е при вас“, описа инвестицията унгарският лектор. Той уточни, че правителството се е съгласило да задели немалкото средства за изграждане на противоградовата система, тъй като е преценило, че така ще спести от помощта, която заделя за земеделските застраховки, и ще си възстанови бързо разхода.

„Имаме представител във Вишеградската четворка и двама представители в Брюксел. Така възпрепятстваме вземането на погрешни решения на европейско ниво“, посочи още Кочи.

Той допълни, че през 2019 г. Земеделската камара на Унгария смята да се включи в Световната фермерска организация, тъй като Европейският съвет вече й е тесен. И даде пример защо това ще е добре за унгарските фермери. „Тази година цените на ябълките и на ябълковия сок в Унгария и Полша са много ниски. Но в Китай беше обратното – там ябълковият сок поскъпна много и имаше голямо търсене. Нашите фермери страдаха от ниските изкупни цени, а от дефицита в Китай спечелиха единствено преработвателите. Затова смятаме, че участието ни в Световната фермерска организация може да бъде много полезно за нашите земеделци“, каза Бела Кочи.

 

 

 

 

Leave a Comment