Обвързаното подпомагане за планински овце и кози-майки е 55 лв.

BASF

пасищеС министерска заповед от 5 декември е определена ставката за обвързано подпомагане за овце и кози-майки в планинските райони. Размерът ѝ е 55 лева за животно.

Припомняме, че през 2017 г. ставката бе 50,47 лева.

 

За обвързаното плащане при планинските животни не се изисква доказване на произведено и продадено през годината мляко.

Помощ ще получат стопаните на 10 до 49 животни.

 

Leave a Comment